Opublikowano

Zakładnicy historii – spotkanie autorskie z dr Barbarą Jundo-Kaliszewską

Zapraszamy na relację z spotkania autorskiego dr Barbara Jundo-Kaliszewska Adiunkt – Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych  Historyk, tłumacz, niezależna publicystka. Zainteresowania naukowe: konflikty etniczne, nacjonalizmy, separatyzmy, stosunki polsko-litewskie, mniejszość polska na Litwie, Polacy na Wschodzie, polska polityka wschodnia, historia ZSRR, bezpieczeństwo międzynarodowe. Współpracuje z „Przeglądem Bałtyckim”, „Obserwatorem Międzynarodowym”, portalem „Znad Wilii”.

 Autorka prezentuje historyczne ujęcie kwestii odrodzenia narodowego Polaków na obszarze współczesnej Wileńszczyzny na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz utworzenia polskojęzycznej, autonomicznej jednostki w obrębie Litwy. Wątek polityki narodowościowej w krajach byłego bloku Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich nieustannie powraca w międzynarodowej przestrzeni publicznej. Z powodów politycznych opisane wydarzenia do dziś budzą kontrowersje oraz rzutują na relacje bilateralne Polski i Litwy, dlatego warto poznać ich genezę. „To bardzo ważne. aby nie pozwalać narzucać w historiografii fałszywej wizji historii, niezgodnej z faktami i przebiegiem wydarzeń. Trzeba pamiętać, że jeśli na to pozwolimy, wówczas wypaczony obraz wydarzeń historycznych zostanie utrwalony oraz znajdzie odbicie w publikacjach w obcych językach, a wtedy tym trudniej będzie go zwalczać i polemizować z nim. Dlatego trzeba przeszłość pokazywać taką, jaką była naprawdę, bez upiększeń spowodowanych doraźnymi potrzebami politycznymi i tzw. poprawnością polityczną. Tę ważną funkcję spełnia znakomicie książka dr Barbary Jundo-Kaliszewskiej”.

Prof. Grzegorz Mazur

Spotkanie poprowadziła w imieniu organizatorów dr Ewa Czaińska

 

Opublikowano

„Głóg Antosia” – Szkoła Podstawowa nr 13 w Głogowie

Wspólnie z fundatorem Nadleśnictwo Głogów, Lasy Państwowe  w dniu 21 października na terenie Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich nr 13 w Głogowie Stowarzyszenie w obecności Wiceprezydenta Miasta Głogowa Wojciecha Boreckiego  posadziliśmy Głóg Antosia.

Oto tabliczka, która widnieje tuż obok niego. Drzewo zostało ufundowane przez Nadleśnictwo Głogów, Lasy Państwowe

Opublikowano

Spotkanie autorskie z Beatą Kost – „ZBIORY LWOWSKIE Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie

W ramach projektu „Skąd pochodzą mieszkańcy Dolnego Śląska po 1945 r., dziś przybliżamy historie zbiorów Lwowskiego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie. Spotkanie z Panią Beatą Kost poprowadzi Dominik Jeton 

 

Realizacja i obsługa techniczna:

QubaLIVE – Twoje Transmisje
ul. Fryderyka Chopina 22/8
59-100 Polkowice
tel. +48 535 436 927
e-mail: kontakt@qubalive.com
Opublikowano

Katarzyna Węglicka – „Skąd pochodzą mieszkańcy Dolnego Śląska po 1945 roku” – GRODZIEŃSZCZYZNA

 
Dziś następny odcinek w ramach projektu spotkań autorskich z cyklu: „SKĄD POCHODZĄ MIESZKAŃCY DOLNEGO ŚLĄSKA PO 1945 ROKU” – Grodzieńszczyzna, które z Katarzyną Węglicką poprowadzi Wioletta Marecka.
 
 
 
 

Realizacja i obsługa techniczna:
QubaLIVE – Twoje Transmisje
ul. Fryderyka Chopina 22/8
59-100 Polkowice
tel. +48 535 436 927
e-mail: kontakt@qubalive.com
Opublikowano

Katarzyna Węglicka – spotkanie autorskie pt. „SKĄD POCHODZA MIESZKAŃCY DOLNEGO ŚLĄSKA PO 1945 ROKU” Wileńszczyzna i Inflanty

Dziś kolejne spotkanie autorskie z cyklu „Skąd pochodzą mieszkańcy Dolnego Śląska po 1945 roku” – Wileńszczyzna i Inflanty. Prowadzenie w imieniu Stowarzyszenia „Głogowska Edukacja Kresowa” Pani Wioletta Marecka

Realizacja i obsługa techniczna:
QubaLIVE – Twoje Transmisje
ul. Fryderyka Chopina 22/8
59-100 Polkowice
tel. +48 535 436 927
e-mail: kontakt@qubalive.com
Opublikowano

Stanisław S. Nicieja – Spotkanie on-line „Skąd pochodzą mieszkańcy Dolnego Śląska” (województwo Wołyńskie, Stanisławowskie)

 Zapraszamy na spotkanie online z prof. Stanisławem Sławomirem Nicieją – w dniu 7 października 2021 r. (czwartek)  o godz. 20.00.

https://www.facebook.com/glogowskaedukacjakresowa

Spotkanie poprowadzi: Bartosz Kuświk .

Temat spotkania  „Skąd pochodzą mieszkańcy Dolnego Śląska po 1945 roku”. To województwo  wołyńskie i stanisławowskie .

Profesor Stanisław Nicieja–  polski historyk i historyk sztuki XIX i XX wieku, profesor nauk humanistycznych, były rektor Uniwersytetu Opolskiego, senator V kadencji. 

            Zasiadał m.in.: w Polsko-Ukraińskiej Komisji do Spraw Renowacji Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie; w zespole Odbudowy Cmentarza Orląt we Lwowie; w Głównej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu; w komitecie redakcyjnym Słownika Biograficznego Polonii Świata w Paryżu; w redakcjach: miesięcznika „Semper Fidelis”, kwartalnika „Dzieje Najnowsze”, był też członkiem Rady Naukowej Polskiego Słownika Biograficznego”, Rady Programowej Polskiego Radia Opole i Rady Programowej TVP Opole.

Opublikował ponad 30 książek, ok. 1000 artykułów naukowych, publicystycznych i popularyzujących historię, recenzji oraz kilkadziesiąt biogramów i artykułów biograficznych. 

Zasłużony Obywatel Miasta Opola, Honorowy Obywatel Miasta Strzegomia, kawaler „Glorii Artis” – nagroda Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Pro Memoria” – nagroda główna Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa za książkę „Lwów. Ogród snu i pamięci”, 2015 wyróżnienie Nagrody Klio za książkę „Kresowa Atlantyda”.

W roku bieżącym nagodzony nagrodą czytelników Portrety 2020 za XV tom Kresowej Atlantydy „WILNO” w konkursie organizowanym przez miesięcznik „Kraków”.

Opublikowano

Katarzyna Węglicka – „Skąd pochodzą mieszkańcy Dolnego Śląska” GRODZIŃSZCZYZNA

Zapraszamy na spotkanie autorskie z KATARZYNĄ WĘGLICKĄ  4 października 2021 (poniedziałek) o godz.20:00
 Spotkanie odbędzie się w formule online na naszym FB. / https://www.facebook.com/glogowskaedukacjakresowa)
Spotkanie poprowadzi Wioletta Marecka .
Dla słuchaczy przewidziane upominki książkowe. Do zobaczenia.

 

Będzie to spotkanie z Katarzyną Węglicką, która od wielu lat przemierza ziemie wschodnie dawnej Rzeczpospolitej w poszukiwaniu pamiątek przeszłości, zapomnianych zabytków, pięknych krajobrazów, a zwłaszcza ciekawych ludzi kultywujących tradycje polskości. Urodę Kresów utrwala obiektywem aparatu fotograficznego i piórem. W zbiorach posiada ponad 90 tys. zdjęć z Kresów. Pisze artykuły naukowe i popularnonaukowe dotyczące zabytków dawnych Kresów, opowiada o Kresach w audycjach radiowych. Wydała czternaście książek, bogato ilustrowanych własnymi zdjęciami, opowiadającymi o historii, sztuce i ludziach dawnych Kresów. Zajmuje się też sztuką Warmii i Mazur. Od lat zbiera materiały dokumentujące polskie ślady w Szwajcarii i Rosji.

Będzie to opowieść o ziemi położonej tak blisko naszej granicy, a będącej dosyć odległą we współczesnej świadomości Polaków. Kto dzisiaj pamięta o Orlętach znad Niemna? O walkach, które toczyły się w Grodnie we wrześniu 1939 roku, o generale Olszynie-Wilczyńskim? To było też ukochane miasto króla Stefana Batorego, tu odbywały się sejmy Rzeczypospolitej. W regionie przetrwały stare rezydencje i dwory. Co pozostało z dawnej świetności? Ilu wspaniałych ludzi urodziło się w okolicach Grodna? Jak wielu z nich wyjechało ze swojej rodzinnej ziemi po 1945 roku? Na te pytania odpowiemy podczas kolejnego kresowego spotkania. Porozmawiamy o ziemi grodzieńskiej i o jej mieszkańcach i ich dziejach głęboko wpisanych w naszą historię.