Opublikowano

Relacja ze spotkania autorskiego „Wschodnie Ścieżki (reportaże z dawnych Rubieży Rzeczypospolitej) – Katarzyna Węglicka

Kolejne spotkanie autorskie on-line, tym razem z Katarzyną Weglicką, reportażystką, zajmującą się tematyką Kresów i Ukrainy poprowadził Prezes Stowarzyszenia „Głogowska Edukacja Kresowa” – Jan Walczak.

Transmisję i obsługę techniczną przygotował:

Jakub Glapiński – QubaLIVE Twoje Transmisje

Opublikowano

Marek A. Koprowski – „NARODZINY UKRAIŃSKIEGO NACJONALIZMU”

Zapraszamy w dniu 02 grudnia 2020 r. godz.19:00 (środa) do udziału w spotkaniu autorskim w formule on-line z Markiem A. Koprowskim. Transmisja za żywo będzie dostępna na FB – „Gek Głogowska Edukacja Kresowa”. Obsługę techniczną zapewnia:qubaLIVEJakub Glapiński

Spotkanie poprowadzi: Beata Józków – Doradca Metodyczny w Powiatowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie .

Marek A. Koprowski – biogram

            Marek A. Koprowski- pisarz, dziennikarz, publicysta, historyk. Autor ponad pięćdziesięciu książek. Za swoje osiągnięcia w 2007 r. uhonorowany nagrodą Fundacji „Polcul Foundation Limited”  za działalność na rzecz utrzymania kultury polskiej na Wschodzie i budowanie mostów polsko- ukraińskich.

            Nagrodzony w 2013 r. Nagrodą im. Oskara Haleckiego w kategorii „Najlepsza książka popularnonaukowa poświecona historii Polski w XX wieku za książkę „Wołyń. Epopeja polskich losów 1939-2013. Akt I i Akt II”. Konkurs organizowany przez TVP, Polskie Radio i Instytut Pamięci Narodowej.

            Wyróżniony w 2019 r. Medalem Mickiewicz- Puszkin Stowarzyszenia Współpracy Polska- Wschód, za propagowanie tematyki polskiej na Wschodzie, działalność na rzecz utrzymania tam kultury polskiej, za badania nad losami Polaków za wschodnią granicą i za aktywne wspieranie działalności Stowarzyszenia Współpracy Polska- Wschód.

            Od początków lat dziewięćdziesiątych w swojej pracy reporterskiej, publicystycznej i pisarskiej zajmuje się problemami szeroko rozumianego Wschodu i krajów Europy Środkowo- Wschodniej. Jako wysłannik wielu pism odbył około 150 podróży i wypraw do państw tego obszaru, penetrując go od Kaliningradu po Kamczatkę, Sachalin, Władywostok , Masyw Toen- Szan i Morze Czarne. Plony tych wypraw były także publikowane w „Najwyższym Czasie”. Obecnie na łamach pisma stara się przybliżać sytuację na Białorusi, Ukrainie, w Rosji, czy Krajach Bałtyckich. Zajmuje się też historią, zwłaszcza stosunków polsko- ukraińskich, starając się je odkłamywać.

            Współpracował z kilkunastoma czasopismami , w których opublikował kilka tysięcy artykułów i reportaży. Od 27 lat stale współpracuje z „Najwyższym Czasem”, w którym publikuje materiały dotyczące Wschodu.

            Członek Stowarzyszenia Polska- Wschód. Od początków lat dziewięćdziesiątych jest stałym współpracownikiem Południowo- Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu.

Opublikowano

Gratulacje !!!!! dla prof. dr hab. inż. Marcin Witczak Prezesa I kadencji Stowarzyszenia „Głogowska Edukacja Kresowa”

Gratulacje dla Pana Profesora Prezesa I Kadencji Naszego Stowarzyszenia składają Członkowie Stowarzyszenia GEK

https://zielonagora.wyborcza.pl/zielonagora/7,35182,26543108,naukowcy-uz-w-gronie-najczesciej-cytowanych-uczonych-na-swiecie.html

Dorobek naukowy:

http://publikacje.uz.zgora.pl:7777/skep/show.publications_author?/show.publications_author

 

Opublikowano

„Kresowa Atlantyda” – Historia i Mitologia Miast Kresowych (Tom XV -WILNO)

Dziś prezentujemy relację ze spotkania autorskiego z prof. Stanisławem Nicieją którą poprowadziła Pani Beata Józków z Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Głogowie.

Zapraszamy 

Transmisję i obsługę techniczną przygotował: Jakub Glapiński –  QubaLIVE Twoje Transmisje

Relacja dostępna pod niżej zamieszczonym linkiem:

 

Opublikowano

„WSCHODNIE ŚCIEŻKI” – spotkanie autorskie z Katarzyną Węglicką

W najbliższą środę o 19.00 zapraszamy na kolejne spotkanie w formule on-line, tym razem z Katarzyną Węglicką, reportażystką, do zobaczenia.

Teksty zawarte w publikowanych reportażach z cyklu „Wschodnie ścieżki” są wynikiem wieloletnich podróży na dawne Kresy Rzeczypospolitej, wyrazem fascynacji i zagłębiania się w ten zapomniany świat.

Opublikowano

Wystawa plenerowa: „Tu rodziła się Solidarność”

„Tu rodziła się Solidarność” to tytuł wystawy, przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu
, którą można oglądać od dziś przy ul. Jedności Robotniczej naprzeciw Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głogowie
MBP Głogów. Do naszego miasta wystawa trafiła dzięki staraniom Głogowska Edukacja Kresowa.
Jej tematem są wydarzenia związane z masowymi strajkami, które wybuchły w całej Polsce latem 1980 r. Wystawa była pokazywana dotąd m.in. we Wrocławiu, Polkowicach czy Dusznikach-Zdroju.
Całość składa się z kilkunastu plansz, przedstawiających wydarzenia i fotografie opisujące narodziny największego ruchu społecznego w XX-wiecznej Polsce. Wśród eksponowanych dokumentów są także archiwalia pochodzące z terenu Zagłębia Miedziowego, gdzie ruch związkowy przybrał wyjątkowo silny charakter.

Zapraszamy

 
 
 
Opublikowano

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości (Głogowskie Warsztaty Terapii Zajęciowej)

11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała uwolnionemu z twierdzy magdeburskiej Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące działania bojowe Wielkiej Wojny. Po ponad 120 latach Polska odzyskiwała niepodległość.

Zachowując  warunki sanitarno-epidemiologiczne, podobnie jak w ubiegłym roku w  Warsztatach Terapii Zajęciowej „Arka” PSONI Koła w Głogowie w imieniu Stowarzyszenia „Głogowska Edukacja Kresowa” kol. Jerzy Pilecki przeprowadził prelekcję historyczną związaną ze Narodowym Świętem Niepodległości .

 

 

 

 

 

 

 

Podczas tej prezentacji kol. Jerzy uświetnił to przygotowanym na tę okazję wierszem:a podopieczni zaprezentowali swoje prace:

 

Opublikowano

Zapraszamy do lektury- „Głosy Podolan”

Drodzy Czytelnicy!

Przekazujemy Wam pierwszy numer naszego biuletynu. Naszego, – ponieważ ma w swej treści i klimacie nawiązywać do PODOLA, jego historii, kultury, ludzi, pejzażu i tego wszystkiego, co składało się na nasze tam bytowanie od pokoleń. A także do naszych osobistych przeżyć i wspomnień, tych najsłoneczniejszych, ale i tych bar-dziej mrocznych, tragicznych. Również do problemów i potrzeb Polaków znajdujących się tam nadal. Stąd tytuł pisma “Głosy Podolan”.

Ci, którzy już odeszli, których prochy kryje nie tylko tamta ziemia, pozostawili nam testament – obowiązek pamiętania, dokumentowania, przekazywania. Niechaj, więc będzie to nasza cegiełka w budowaniu POMNIKA PAMIĘCI o przeszłości naszych ojców i dziadów, a także naszej własnej przeszłości na rodzinnej ziemi podolskiej. Pragniemy by biuletyn, oprócz funkcji informacyjno-dydaktycznej w szerokim znaczeniu tego słowa, pełnił także rolę organizującą i integrującą środowisko. Wiek, zmęczenie życiem, trudności ekonomiczne i uciążliwość podróżowania powodują ograniczenie kontaktów osobistych. Toteż biuletyn mógłby stano-wić jedną z form kontaktu między Podolanami w Kraju i poza nim. Mija pół wieku odkąd rodzinna ziemia pozostała poza granicami Polski. Wywieźliśmy z naszych domów w czasie przymusowego wysiedlenia (obłudnie nazwanego „repatriacją”) wiele cennych okruchów. Fotografie, listy, pamiętniki, opracowania, dokumenty…

Zbieraliśmy także później wszystko, co mówiło o tamtym życiu i krajobrazie. Zbieraliśmy m. in. po to, aby nie tęsknić tak rozpaczliwie, aby się nam Czortków, Tarnopol, Buczacz, Zbaraż, Zaleszczyki… nie śniły tylko po nocach. Pozbawieni fizycznych korzeni i popiołów, zmuszeni zostaliśmy głuszyć nostalgię wspomnieniami i dobrami zastępczymi, to jest każdą rzeczą związaną z tamtym naszym miejscem na ziemi, przywiezioną, lub zdobytą później z wielkiej potrzeby serca. Wszystkie te dobra, nawet tak ulotne jak melodia piosenki, są odbiciem tamtego czasu i magicznym wyzwalaczem pamięci. Czas znienacka atakuje ludzi i nie jest łaskawy dla tych drogich pamiątek, gromadzonych w domowych szufladach i zakamarkach umysłu. I nagle okazuje się, że na wszystko jest za późno, bo nie ma już, kogo zapytać…

Dlatego zbierajmy, gromadźmy skrzętnie nasze wspomnienia i relacje zasłyszane od innych, zapisujmy i przekazujmy “Głosom Podolan”. OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA – to idea stara jak świadomość ludzka, że wszystko przemija. Pozostańmy jej wierni! Podjęliśmy się trudnego zadania. Jednak zespół redakcyjny zdecydowany jest zainwestować swój czas, swoje zaangażowanie i siły, aby zadaniu podołać. Prosimy Was o współudział, tj. o nadsyłanie materiałów, fotografii, uzupełnień, uwag, propozycji itp. Prosimy także o pomoc w rozpropagowaniu biuletynu, aby dotarł do jak największej liczby Podolan i sympatyków.

 Kończymy apel wierszem lwowskiego poety Mariana Hemara, wciąż aktualnego, choć pisanego przed laty:

…. lecz jedna rzecz mi przeszkadza,

zawadza i żyć nie daje:

miło do kraju, który

jest moim własnym krajem.

Miło do miasta, które

jest moim jedynym miastem,

choć odgrodzone ode mnie

ogrodzeniem kolczastym,

strażą, granicą, murem…

Niniejszy wstęp jest fragmentem oryginalnego wstępu z nr 1 „Głosów” z 1993 roku. Jego autorką jest p. Irena Kotowicz.

Głosy nr 150 tekst4_DRUK