W dniu 22 maja 2018 roku we współpracy ze Stowarzyszeniem,, Głogowska
Edukacja Kresowa” odbyło się w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji
Narodowej w Nielubi spotkanie z panem Tomaszem Kubą Kozłowskim-
pracownikiem Domu Spotkań z Historią w Warszawie, popularyzatorem
dziedzictwa historyczno-kulturowego Ziem Wschodnich dawnej
Rzeczpospolitej, autora ponad 120 oryginalnych prezentacji multimedialnych z
cyklu ,,Opowieści z Kresów”.
Przy pomocy wspaniałej prezentacji ilustrowanej fotografiami, mapami i
przedmiotami z pierwszej połowy XX wieku uczniowie odbyli podróż po
dawnych ziemiach wschodnich II Rzeczpospolitej. Pan Tomasz piękną
polszczyzną opowiedział o wydarzeniach, postaciach i osiągnięciach Polski z
początku XX wieku jakich nie znają z lekcji historii. W sposób szczególny
przedstawił miasto Lwów i jego dziedzictwo kulturowe .
Kolega Piotr Paliszkiewicz na zakończenie spotkania wystąpił z apelem do młodzieży aby postarała
się więcej uzyskać informacji od rodziców, dziadków oraz najbliższych o korzeniach pochodzenia
tworząc następnie drzewo genologiczne gdyż na swoim przykładzie stwierdzam jak to jest
pociągające kiedy doszedłem do przodków z 1710 roku. Ponadto poprosił by częściej zadawała
nauczycielom polonistom i od historii pytania nie zawsze związane z aktualnie przerabianym
materiałem ale wnoszące szereg ciekawostek z historią i działalnością naszym rodaków np. z
dawnych Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej.
Spotkanie to było dla młodzieży wspaniałą lekcją historii.
Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje Dyrekcji Szkoły i Panie Ewie
Parasiewicz za pomoc w organizacji zajęć.

22 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej dzieci i młodzież
miały możliwość spotkania z Janem Hłubowskim ,mieszkańcem Brzegu Głogowskiego oraz
działaczem Stowarzyszenia ,,Głogowska Edukacja Kresowa”
,,Człowiek, który nie zna własnych korzeni, nigdy nie rozwinie skrzydeł” to tytuł wystawy
przedstawiającej historię rodziny Hłubowskich zapisanej na starych pocztówkach. Kolekcja,
którą obejrzeli uczniowie to rodzinny zbiór ponad stuletnich kart korespondencyjnych, kart
okolicznościowych oraz kartach okolicznościowych. Pocztówki te przekazywane były w rodzinie
z pokolenia na pokolenie. Pan Jan w interesujący sposób przedstawił ponad stuletnią historię
własnej rodziny oraz towarzyszące jej wydarzenia historyczne.
Rodzina Hłubowskich to pocztowcy o korzeniach sięgających Kresów Wschodnich. Jego
pradziad związany był z pocztą dyliżansową na trasie Lwów-Wiedeń. Dziadek był naczelnikiem
poczty w Brzeżanach pod Lwowem
Wystawa i opowieści stały się inspiracją dla uczniów do poznawania historii własnych rodzin.