Opublikowano

Podróż po ,,Świecie Kresów”

W dniu 22 maja 2018 roku we współpracy ze Stowarzyszeniem,, Głogowska
Edukacja Kresowa” odbyło się w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji
Narodowej w Nielubi spotkanie z panem Tomaszem Kubą Kozłowskim-
pracownikiem Domu Spotkań z Historią w Warszawie, popularyzatorem
dziedzictwa historyczno-kulturowego Ziem Wschodnich dawnej
Rzeczpospolitej, autora ponad 120 oryginalnych prezentacji multimedialnych z
cyklu ,,Opowieści z Kresów”.
Przy pomocy wspaniałej prezentacji ilustrowanej fotografiami, mapami i
przedmiotami z pierwszej połowy XX wieku uczniowie odbyli podróż po
dawnych ziemiach wschodnich II Rzeczpospolitej. Pan Tomasz piękną
polszczyzną opowiedział o wydarzeniach, postaciach i osiągnięciach Polski z
początku XX wieku jakich nie znają z lekcji historii. W sposób szczególny
przedstawił miasto Lwów i jego dziedzictwo kulturowe .
Kolega Piotr Paliszkiewicz na zakończenie spotkania wystąpił z apelem do młodzieży aby postarała
się więcej uzyskać informacji od rodziców, dziadków oraz najbliższych o korzeniach pochodzenia
tworząc następnie drzewo genologiczne gdyż na swoim przykładzie stwierdzam jak to jest
pociągające kiedy doszedłem do przodków z 1710 roku. Ponadto poprosił by częściej zadawała
nauczycielom polonistom i od historii pytania nie zawsze związane z aktualnie przerabianym
materiałem ale wnoszące szereg ciekawostek z historią i działalnością naszym rodaków np. z
dawnych Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej.
Spotkanie to było dla młodzieży wspaniałą lekcją historii.
Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje Dyrekcji Szkoły i Panie Ewie
Parasiewicz za pomoc w organizacji zajęć.

Opublikowano

Człowiek ,który nie zna własnych korzeni, nigdy nie rozwinie skrzydeł

22 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej dzieci i młodzież
miały możliwość spotkania z Janem Hłubowskim ,mieszkańcem Brzegu Głogowskiego oraz
działaczem Stowarzyszenia ,,Głogowska Edukacja Kresowa”
,,Człowiek, który nie zna własnych korzeni, nigdy nie rozwinie skrzydeł” to tytuł wystawy
przedstawiającej historię rodziny Hłubowskich zapisanej na starych pocztówkach. Kolekcja,
którą obejrzeli uczniowie to rodzinny zbiór ponad stuletnich kart korespondencyjnych, kart
okolicznościowych oraz kartach okolicznościowych. Pocztówki te przekazywane były w rodzinie
z pokolenia na pokolenie. Pan Jan w interesujący sposób przedstawił ponad stuletnią historię
własnej rodziny oraz towarzyszące jej wydarzenia historyczne.
Rodzina Hłubowskich to pocztowcy o korzeniach sięgających Kresów Wschodnich. Jego
pradziad związany był z pocztą dyliżansową na trasie Lwów-Wiedeń. Dziadek był naczelnikiem
poczty w Brzeżanach pod Lwowem
Wystawa i opowieści stały się inspiracją dla uczniów do poznawania historii własnych rodzin.

 

Opublikowano

Spotkanie z Tomaszem Kubą Kozłowskim

Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Głogowie, byli organizatorami kolejnego ciekawego spotkania tym razem z Tomaszem Kubą Kozłowskim popularyzatorem Kresów z Domu Spotkań z Historią w Warszawie pn.: Pociąg ze Lwowa. Wypędzenie Polaków 1945-1946. Spotkanie odbyło się 21 maja 2018 r. o godz. 18:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Jedności Robotniczej 15. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wśród uczestników byli: Wiceprezydent Miasta Pani Bożena Kowalczykowska, Radni Miejscy i Powiatowi, mieszkańcy Głogowa i ościennych miejscowości.

Gość spotkania w formie prezentacji opowiadał o:

  • wypędzeniu Polaków z dawnych ziem wschodnich II Rzeczypospolitej, które na mocy decyzji wielkich mocarstw zostały włączone do ZSRR,
  • dramatycznych okolicznościach towarzyszących opuszczeniu przez Polaków setek miast i wsi na Kresach za sprawą PRL-owskiej propagandy do dzisiaj nazywanych – niezgodnie z prawdą – „repatriacją”,
  • wydarzeniach i okolicznościach zmuszających do wyjazdów i traumatycznych doświadczeń tysięcy wypędzonych,
  • walce o bezcenne zabytki kultury polskiej a także heroiczną postać Mieczysława Gębarowicza, któremu zawdzięczamy wywiezienie ze Lwowa najcenniejszych dla polskiej literatury rękopisów,
  • spotkanie tradycyjnie ilustrowane było oryginalną ikonografią z epoki.
Opublikowano

„Kresy… skąd nasz ród” spotkanie w dniu 21.05.2018 r. w SP w Kotli.

Dnia 21 maja 2018 r. uczniowie Gimnazjum Gminnego im. Zagłębia Miedziowego oraz Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli wzięli udział w spotkaniu z p. Tomaszem Kubą Kozłowskim pn.”Kresy… skąd nasz ród” organizowanym przez Stowarzyszenie ” Głogowska Edukacja Kresowa”, które odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury. Pan Kozłowski zabrał zgromadzonych w wirtualną podróż do Lwowa, jednego z najważniejszych miast w polskiej kulturze i tradycji. W znakomity też sposób przybliżył historię wypędzenia Polaków z dawnych ziem wschodnich II Rzeczypospolitej. Była to piękna lekcja. która to pozostanie w pamięci uczniów. Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje Dyrekcji Szkoły za umożliwienie przeprowadzenia zajęć oraz Paniom Henryka Bylebył, Elżbieta Baczyńska, Joanna Podwińska i Katarzyna Miniach Anderek. Wielkim zaskoczeniem dla Pana Kozłowskiego i Akielaszka były kwiaty otrzymane od uczniów i podziękowania.

IMG_0487

IMG_0487
Picture 1 of 34

Opublikowano

Koncert „Moja Ojczyzna” 20.05.2018r

W niedzielę 20 maja2018 r. w Górze odbył się koncert „Moja ojczyzna”, w którym uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia Kol. Jan Stelmaszczyk i Jerzy Akielaszek na zaproszenie Dyrektora Szkoły Im. W. Reymonta w Witoszycach Leszka Steckiego. W koncercie oprócz władz miasta na czele z Pania Burmistrz Irena Krzyszkiewicz uczestniczyła Pani Redaktor Grażyna Orłowska Sondej. Główną atrakcjaą koncertu był występ zespołu „BARWINOK” z Winnicy, ktory dał wspaniały pokaz tanecznych układów chorograficznych. Zespół wstępował w dniach 18,19 maja 2018 r.na Rynku Wrocławskim w ramach Akcji” Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Oprócz tańców Zespół zaprezentował swoje umiejętności wokalne wykonując polskie i ukraińskie pieśni grę na instrumentach. Występ był niesamowitym przeżyciem dla publiczności górowskiej zgromadzonej w sali. Zespół ” Barwinok” należy do najlepszych zespołów chorograficznych  na Ukrainie i liczy 1500 dzieci i młodzieży.Zespół występował w 30 krajach w tym 6 krotnie w Japonii. Dyrektor Zespołu podziękował mieszkańcom Powiatu Górowskiego za tak serdeczne ich przyjęcie w dnia 17-20 maja 2018 r. i że w roku następnym również wystąpią.

Opublikowano

Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia

W dniu 18 maja 2018 r. członkowie Stowarzyszenia Kol. Jan Stelmaszczyk, Piotr Paliszkiewicz i Jerzy Akielaszek uczestniczyli w Koncercie rozpoczynającym Akcję 
„Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.
Podczas uroczystości Stowarzyszenie otrzymało Podziękowanie za dotychczasową działalność z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego Tadeusza Samborskiego i Kuratora Dolnośląskiego Romana Kowalczyka. W uroczystościach uczestniczył Ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz, który jest patronem Akcji trwającej już 9 lat. Koncert rozpoczął się defiladą pocztów sztandarowych szkół województwa dolnośląskiego przy udziale orkiestry reprezentacyjnej Wojsk Lądowych i Kompanii Honorowej Akademii Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki z Wrocławia. Powiat głogowski był reprezentowany przez sztandary i uczniów Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Kornela Makuszynskiego z Kotli. Uroczystość ta to wielkie spotkanie patriotyczne uczniów dolnośląskich szkół, ich nauczycieli,rodziców, samorządowców.  W uroczystościach również wzięły udział poczty sztandarowe ze Lwowa Szkoły Podstawowej Nr 10 im Św. Marii Magdaleny i Samodzielnej Jednostki Strzelców „Lwów”. Koncert został uświetniony występem Zespołu Tańca Ludowego UMCS z Lublina, Kapelą Wileńską z Wilna, Polski Kwiat z Koziatyna i Barwinok z Winnicy. W ramach akcji, która rozpoczyna się 3 lipca 2018 r. wyjedzie 1500 wolontariuszy, którzy będą pracować na 150 cmentarzach rozmieszczonych w okolicach Lwowa, Tarnopola,Stanisławowa oraz Wołyniu i Podolu. Koordynatorem Akcji jest Pani Redaktor Grażyna Orłowska Sondej z Fundacji Studio Wschód.
Zdjęcia umieszczono w Galerii
 
Opublikowano

Pociąg ze Lwowa

Spotkanie poświęcone będzie wypędzeniu Polaków z dawnych ziem wschodnich II Rzeczypospolitej, które na mocy decyzji wielkich mocarstw zostały włączone do ZSRR. Dramatyczne okoliczności towarzyszące opuszczeniu przez Polaków setek miast i wsi na Kresach za sprawą PRL-owskiej propagandy do dzisiaj nazywa się – niezgodnie z prawdą – „repatriacją”. Prezentacja Tomasza Kuby Kozłowskiego przypomni tamte wydarzenia, okoliczności zmuszające do wyjazdów i traumatyczne doświadczenia tysięcy wypędzonych, walkę o bezcenne zabytki kultury polskiej a także heroiczną postać Mieczysława Gębarowicza, któremu zawdzięczamy wywiezienie ze Lwowa najcenniejszych dla polskiej literatury rękopisów. Spotkanie tradycyjnie ilustrowane będzie oryginalną ikonografią z epoki. Zapraszamy do udziału i zachęcamy do udostępnienia informacji!

Opublikowano

Wrażenia z wyjazdu do Jampola

Po niemal dwudziestoczterogodzinnej podróży, w dniu 13 kwietnia 2018 r,  grupa strażaków z OSP Serby i OSP Kamieniec w składzie Leszek Chojnacki, Remigiusz Szczypta, Witold Stefanowicz, Andrzej Czyczyk, Ireneusz Czyczyk, Tomasz Czyczyk, Joanna Przytulska. burmistrz Sycowa Sławomir Kapica i radny Sycowa Mieczysław Troska dotarła do ukraińskiego Jampola, miasta położonego na lewym brzegu Dniestru, tuż przy granicy z Mołdawią.

Już od pierwszych chwil zostaliśmy otoczeni przyjaźnią i gościnnością mieszkańców na czele z merem miasta Anatoli Jurczenko i proboszczem ks. Władysławem Chałupiak, jednak celem podróży była praca na miejscowym cmentarzu, a konkretnie tej jego części, na której znajdują się polskie groby.

Upływający czas, przyroda i wandale spowodowały, że miejsce to, mimo że bardzo malownicze, wymaga bardzo wiele pracy aby przywrócić mu choćby ułamek świetności.

Przez kilka dni pobytu udało się usunąć zarośla z części cmentarza, odsłonić kilkanaście nagrobków, spalić stare pozostałości roślin. Poszerzyliśmy ścieżkę wiodącą do miejsca spoczynku kompozytora Konstantego Sarneckiego oraz wykonaliśmy oprysk chemiczny na znacznej części cmentarza.

Ponadto na ręce proboszcza miejscowej parafii oraz szefowej domu dziecka przekazaliśmy dary od ludzi dobrej woli z okolic Głogowa oraz zapaliliśmy znicze na polskich grobach w Przewody – święto zmarłych obchodzone na Ukrainie tydzień po Wielkanocy.

W czasie pobytu w Jampolu spotkaliśmy się z kolegami po fachu czyli miejscowymi strażakami, zostaliśmy zaproszeni przez stowarzyszenie kozaków oraz ugoszczeni przez młodzież.

Cały wyjazd był bardzo intensywny, bogaty w spotkania i rozmowy, szczególnie należy podkreślić gościnność i serdeczność gospodarzy, którzy na każdym kroku okazywali nam swoją sympatię.

Opracowała Joanna Przytulska

 

Wyjazd został zorganizowany przez Stowarzyszenie „Głogowska Edukacja Kresowa” i Fundację „Studio Wschód”.

TVP Polonia w dniu 02 maja 2018 r wyemitowała relacje z w wyjazdu.