Opublikowano

„Głogowska Edukacja Kresowa” w Straszowicach

W dniu 23 czerwca 2018 r. członkowie Stowarzyszenia Piotr Paliszkiewicz, Zdzisław Lewandowski oraz
Jerzy Akielaszek uczestniczyli w spotkaniu wolontariuszy akcji „Mogiłę pradziada ocal od
zapomnienia”, które odbyło się na budowie DOMU SPOTKAN Z KRESAMI IM. KS. KARDYNAŁA
HENRYKA GULBINOWICZA w Straszowicach w gminie Wołów. Podczas spotkania wolontariusze
wykonywali tam proste prace porządkowe. Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest jego Eminencja Ks.
Kardynał Henryk Gulbinowicz. W domu tym zamieszkają nasi Rodacy z Syberii, Ukrainy, Kazachstanu,
którzy od dawna oczekują na możliwość przyjazdu do Polski, w której chcą spędzić pozostałe lata
życia. Ponadto spotykać będą się w nim wolontariusze, którzy wyjeżdżają na Ukrainę i porządkują
zapomniane polskie nekropolie. W trakcie spotkania zostały przekazane dla Pani Redaktor Grażyny
Orłowskiej-Sondej koordynatora tej akcji, listy poparcia tej inicjatywy, które zostaną przesłane do
Pana Premiera Mateusza Morawieckiego. Stowarzyszenie nasze również uczestniczyło w zbieraniu
podpisów na listach poparcia oraz wesprze finansowo tę budowę.

[Not a valid template]
Opublikowano

Ratujemy kościoły

W dniu 17 czerwca 2018 r. na zaproszenie Proboszcza Parafii Miłosierdzia Bożego Księdza
Kanonika Janusza Idzika i Stowarzyszenia „Głogowska Edukacja Kresowa” przyjechał do nas
Ksiądz Andrzej Remieniec obsługujący parafie w :

  1. Brzeżanach p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła
  2. Podhajcach p.w. Trójcy Przenajświętszej
  3. Kurupatnikach p.w. Narodzenie Św. Jana Chrzciciela
  4. Buszcze p.w. Wniebowzięcia NMP.

Podczas mszy świętych wygłosił Słowo Boże i zwrócił się z prośba do Parafian o pomoc
finansową, która ma być przeznaczona na remont Kościoła w Baranówce koło Brzeżan.
W czasach sowieckich kościół był zamknięty i wykorzystano go jako magazyn sztucznych
nawozów. W chwili obecnej jest posprzątany po poprzednich użytkownikach, a wokół niego
wykarczowano drzewa i chaszcze. Ponadto zostały już zamówione drzwi i okna oraz
otynkowana jego znaczna część. Dodatkowo prowadzone są prace na dachu związane
z wymianą łat i przełożeniem dachówki.
Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje Księdzu Kanonikowi Januszowi Idzikowi
i parafianom za wsparcie finansowe remontu kościoła w Baranówce.

 

[Not a valid template]
Opublikowano

Informacja

Podczas pobytu w Głogowie Pana Tomasza Kuby Kozłowskiego zostały przeprowadzone wykłady w szkołach podstawowych Głogowa:
1. W dniu 21 maja br. w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich wykład pt. ” Kresowe korzenie naszych przodków”.
2. W dniu 22 maja br. w Szkole Podstawowej Nr 13 im. Orląt Lwowskich wykład pt.”Lwów jakiego nie znacie”.
Zarząd Stowarzyszenie serdecznie dziękuje Pani Dyrektor Beata Pawałowska-Hara i Pani Dyrektor Agata Bagińska-Żyta za organizację zajęć.

Opublikowano

Dary dla Rodaków.

 

Stowarzyszenie „Głogowska Edukacja Kresowa” w imieniu własnym oraz Polaków zamieszkałych na Ukrainie, składa serdeczne podziękowania dla Ks. Kanonika Janusza Idzika Proboszcza Parafii Miłosierdzia Bożego w Głogowie za przekazanie produktów żywnościowych około 1 tony, wśród których znalazły się makarony, konserwy, kasze, ryże i inne z przeznaczeniem dla Polaków mieszkających na Ukrainie. Przekazane artykuły żywnościowe, dzięki uprzejmości firmy „Farby Kulik” zostały dostarczone do  Szkoły Podstawowej w miejscowości Witoszyce,  skąd w dniu 30 maja br. wyjeżdżały dzieci na spotkania z Polakami na Kresach. Zostaną przez nich przekazane  dla naszych rodaków  w Sądowej Wiszni, zrzeszonych w Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oraz  w Żytomierzu,  zrzeszonych w Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków. Podziękowanie składamy również dla Dyrektora Leszka Steckiego, który w imieniu Ks. Proboszcza Janusza Idzika,  przekaże je naszym rodakom tam zamieszkałym.