Opublikowano

Przedszkolaki z PP Nr 3 w Głogowie z prezentami dla dzieci polskich na Ukrainie.

Miłą niespodziankę dla stowarzyszenia zrobiły dzieci z grupy 5 i 6 latków z Przedszkola
Publicznego Nr 3 w Głogowie wraz z swoimi rodzicami przekazując pomoce szkolne. Akcja
została zorganizowana na koniec roku szkolnego, a jej celem było wsparcie dzieci na
Kresach. W związku z apelem mieszkańców miejscowości Kuryłówka w której spaleniu uległa
w lutym br. tamtejsza szkoła. Pomoce te zostaną dostarczone do tej szkoły i wykorzystywane
będą przez jej uczniów. Akcja jaka została podjęta przez dzieci i rodziców z Przedszkola
Publicznego Nr 3 zostanie rozpropagowana na miasto i powiat wśród dzieci i młodzieży, pod
hasłem „Nasze 100 lecie Niepodległości dla szkoły w Kuryłówce dla IJ Paderewskiego”. Jej
celem będzie zebranie funduszy, które po uzgodnieniu z Dyrekcję tamtejszej szkoły, zostaną
przeznaczone na zakup niezbędnego wyposażenia pozwalającego na prowadzenie zajęć
dydaktycznych.

 

Opublikowano

Głogowianie w Lubaczowie

W dniach 27 – 29 lipca 2018 r. członkowie Stowarzyszenia GEK Lech Biłda, Jan Stelmaszczyk i Jerzy
Akielaszek, uczestniczyli na zaproszenie Wójta Gminy Lubaczów Pana Wiesława Kapeli w „Festiwalu
dziedzictwa Kresów 2018 r.”. Delegacja wzięła udział w:
 III Ogólnopolskim Spotkaniu Środowisk Kresowych, podczas którego Jerzy Akielaszek
zaprezentował „Pierwszy rok działalności Stowarzyszenia GEK”.
 II Forum Polacy na Wschodzie, podczas którego omawiano wzajemną współpracę pomiędzy
organizacjami działającymi na terenie Litwy, Białorusi i Ukrainy z instytucjami państwowymi,
organizacjami pozarządowymi środowisk Kresowych w Polsce działającymi na rzecz
zachowania materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju.
 Mszy Świętej Kresowian z udziałem muzyków i chóru pod dyrekcja Krzesimira Dębskiego.
 Otwarciu wystawy „ Wygnaniec” poświęconą abp. Eugeniuszowi Baziakowi.
 Złożeniu kwiatów pod tablicą upamiętniającą pomordowanych Polaków na kresach Płd-Wsch
Rzeczypospolitej.
 W koncercie Oratorium Wołyńskie „Kres Kresów” w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej
Filharmonii Podkarpackiej i Chóru pod dyrekcją Krzesimira Dębskiego.
Celem wyjazdu było nawiązanie kontaktów z organizacjami i osobami działającymi w zakresie
popularyzacji tematyki kresowej i to osiągnięto, co zapewne przełoży się na dalszą naszą działalność.
Ponadto kolega Piotr Paliszkiewicz udzielił wywiadu dla TVP 3 Rzeszów. Wywiadu dla Polskiego Radia
Katowice i jego programu „Lwowska Fala” udzielał wraz z nim, kolega Jerzy Akielaszek.

 

Zapraszamy do przeczytania wywiadu : Festiwal poświęcony polskim kresom po raz czternasty.

[Not a valid template]