Opublikowano

Spotkania w Polkowicach i Głogowie

„Spacer po Lwowie i okolicach” był tematem ciekawych opowieści Pani Katarzyny Węglickiej w Polkowickiej Miejsko- Gminnej Bibliotece Publicznej. 

Spotkanie autorskie z pisarką i historykiem sztuki Panią Katarzyną Węglicką w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Galla Anonima było okazją do poznania historii i walorów krajoznawczych ziem kresowych….. 

 

We Lwowie

Wydaje się nam, że znamy miasto nad Pełtwią, jego dzieje i historię ludzi z nim związanych. Tymczasem niewiele osób wie, nad jaką rzeką leży i że jest ona ukryta. Znamy nazwiska: Zapolskiej, Banacha, Grottgera, Janickiego. Mamy świadomość, że w grodzie znajdziemy Cmentarz Łyczakowski wraz ze słynnym Campo Santo. Ale to tylko wrażenie… To miasto ma tak wiele odcieni i barw, tyle faktów skrywają jego mury, tyleż dramatów ile anegdot, bo wszak to nie tylko miasto z lwem w sercu, ale i takie, o którym mawiano: twój uśmiech czyni mnie poetą… Tam można znaleźć przepiękne, klimatyczne wille na Kastelówce, powędrować ulicami, na których walczyły Orlęta, przejechać się tramwajem po Rynku, poszukać śladów ormiańskich i żydowskich, zajrzeć za kulisy lwowskiej Opery i poszukać zapomnianych śladów wielkiej historii i literatury na Żaświeciu, znaleźć uliczki, zaułki, wzgórza i zapomniane historie o świętojurskim kiermaszu, o panu Kurkowskim, ojcu Leopolda Staffa… Opowieść o Lwowie musi być barwna, mięsista, jak serce tego miasta.

 

Polskie ślady na dalekiej Ukrainie

Tak blisko a jednocześnie daleko. Ukraina leży za przysłowiową miedzą, ale wiemy o niej mało. Pamiętamy o przeszłości cesarsko-królewskiego Lwowa, zostaliśmy nauczeni dziejów Kamieńca Podolskiego i jego sławnej obrony, znamy różne historie znad Dniestru, Strypy czy Zbrucza. Niewielu przekroczyło Dniepr, za którym leży prastary Czernihów, ziemia połtawska, sumska, charkowska. Wciąż tajemnicze pozostaje południe Ukrainy. Zainteresowani słyszeli o Odessie, ale okolice Chersonia, Mikolajowa, Besarabii to nadal terra incognita. Czasem, z przekazów medialnych, dowiadujemy się, jeśli coś niezwykłego wydarzy się tam, ale to wszystko. Myślimy, że nasi rodacy zamieszkują głównie nad Pełtwią, a zapominamy, że ich największe skupisko znajduje się na ziemi żytomierskiej. Polskie stowarzyszenia działają w Zaporożu, w dalekich Sumach. Zachowało się wiele miejsc pamięci związanych z naszymi rodakami. Powstają wciąż nowe. Nasze placówki konsularne i mieszkańcy Ukrainy o polskich korzeniach wznoszą pomniki, dbają o cmentarze, na których spoczywają nasi żołnierze, publikują liczne wspomnienia, zatrzymując dla potomnych to, co wydarzyło się w tej bliższej, ale i bardziej odległej przeszłości. Warto przypomnień niektóre polskie ślady na dalekiej Ukrainie.

 

Zapraszamy do galerii na fotorelację.

Opublikowano

Literackie ślady na Kresach

„Literackie szlaki na Kresach” – to temat porannych spotkań 29 marzec 2019 r. z uczniami Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kotli oraz Zespole Edukacyjnym w Gaworzycach – Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego

 

Literackie ślady na Kresach

Mickiewicz powoływał się na wielkiego Goethego, który sugerował, że aby poznać poetę, trzeba pójść do jego kraju. Trudno o bardziej prawdziwe słowa. Nie można zrozumieć twórczości naszych wieszczów, nie wędrując ich śladami: Krasińskiego na niegdysiejszych szańcach Św. Trójcy na Podolu, szukając ścieżek Mickiewicza na Nowogródczyźnie, ale też na pozostałym, pełnym czaru, Polesiu, gdzie jeszcze dzisiaj można wziąć udział w obrzędzie dziadów, znaleźć stare przykłady, pojechać do żmudzkich Burbiszek rodzinnym śladem Kornela Makuszyńskiego, zaglądając na Laudę Sienkiewicza, aby odwiedzić zaścianki szlacheckie czy popłynąć dolina Issy, rzeką dzieciństwa, Miłosza i Wańkowicza. To historia Tomasza Zana w dalekich Smolanach w ziemi orszańskiej czy wielka epopeja Stanisława Vincenza na wysokich połoninach. Warto przewędrować te, i nie tylko wspomniane tu, literackie szlaki na Kresach. Znajdziemy ich bardzo wiele: te bardziej znane i te, o których nikt już nie pamięta, jak historia Stanisława Starzyńskiego z Zamiechowa. To nie tylko bogactwo naszej literatury, ale wielki szlak do wędrówek realnych, namacalnych i dostępnych dla wszystkich chętnych. A jeszcze piękniejsze jest to, że te wędrówki można kontynuować na kartach wspomnień, powieści, nowel opiewających te kresową krainę.

Zapraszamy do galerii na fotorelację.

Opublikowano

SPOTKANIE Z PANIĄ JOANNĄ PAKUZĄ w dniu 8 kwietnia 2019 r.

Doktor nauk teologicznych z zakresu historii Kościoła, wykładowca, autorka licznych artykułów
naukowych oraz książki «Życie religijne wygnańców polskich w Związku Sowieckim w latach 1939-
1945 na podstawie wspomnień», która stanowi historyczno-teologiczną analizę zjawiska życia
religijnego wśród Polaków, którzy w latach II wojny światowej, w wyniku represji sowieckiego
okupanta, znaleźli się poza ojczyzną – zarówno jeńcy wojenni; osadzeni w więzieniach i łagrach;
deportowani i liczni inni – tak świeccy, jak i duchowni.
W dniu 9 kwietnia 2019 r. przeprowadzi lekcje historii pt. „ Do Głogowa skrótem przez Sybir” z
uczniami Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego oraz Zespołu Szkół Technicznych i
Ogólnokształcących

Opublikowano

Spacer Grodzieńszczyźnie przeszedł do historii

Miłośnicy Kresów we wtorkowe popołudnie, kolejny raz wypełnili salę w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głogowie. Nasz gość Pan Stanisław Poczobut-Odlanicki z Grodna, w sposób nietuzinkowy przedstawił historię swojej rodziny, Kresów ze szczególnym uwzględnieniem terenów Grodzieńszczyzny.  Po zakończeniu spotkania, każdy z jego uczestników miał możliwość zakupu książek, które podpisywał nasz gość, a ich autor.

Dziękujemy wszystkim przybyłym na spotkanie z Panem Stanisławem i zapraszamy na kolejne, które odbędzie się już w piątek o godzinie 18.00  w sali MBP w Głogowie, a naszym gościem będzie Pani Katarzyna Węglicka.

Zapraszamy na foto relację do galerii

Opublikowano

Katarzyna Węglicka

Pani Katarzyna Węglicka przyjęła nasze zaproszenie

Rodem z Mławy, sercem kresowianka. Mieszka w Warszawie. Ukończyła Polonistykę i Historię Sztuki. Jest doktorantką w dziedzinie historii sztuki (rezydencje na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego) w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Zawodowo pracuje jako tłumacz (angielski, francuski, rosyjski). Współpracuje jako tłumacz (rosyjski, ukraiński, białoruski i litewski) z organizacjami zajmującymi się Kresami Wschodnimi dawnej RP. Od wielu lat przemierza ziemie kresowe, dziś zapomniane i mało znane, w poszukiwaniu pamiątek przeszłości, zapomnianych zabytków, pięknych krajobrazów, a zwłaszcza ciekawych ludzi kultywujących tradycje polskości. Urodę Kresów utrwala obiektywem aparatu fotograficznego i piórem. W zbiorach posiada ponad 80 tys. zdjęć z Kresów. Pisze artykuły naukowe i popularno-naukowe dotyczące zabytków dawnych Kresów Wschodnich, opowiada o Kresach w audycjach radiowych. Wydała jedenaście książek, bogato ilustrowanych własnymi zdjęciami, opowiadającymi o historii, sztuce i ludziach dawnych Kresów. Kolejne trzy są obecnie w druku. Zajmuje się też sztuką rosyjską. Od lat zbiera materiały dokumentujące polskie ślady w Rosji, a także Szwajcarii, Francji i Włoszech.

Wydane książki:

   Opowieści kresowe. Litwa (Wydawnictwo Akademickie Dialog 2004

   Kresowym szlakiem (wydawnictwo Książka i Wiedza 2005)

   Wędrówki kresowe (wydawnictwo Książka i Wiedza 2006)

   Białoruskie ścieżki (wydawnictwo Książka i Wiedza 2006)

   Na dalekiej Ukrainie (wydawnictwo Książka i Wiedza.2007)

   Bliska Ukraina (wydawnictwo Książka i Wiedza 2009)

   Moja Litwa (wydawnictwo Książka i Wiedza 2011)

   Polskie Kresy (wydawnictwo Bellona 2015)

   Polskie Kresy literackie (wydawnictwo Bellona 2015)

   Wielcy Kresowiacy (wydawnictwo Bellona 2015)

   Polacy z Kresów. Znani i nieznani (wydawnictwo Bellona 2015)

 

Spotkania autorskie z Panią Katarzyną Węglicką odbędą się:

28 marca o godzinie 18.00 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Polkowicach ul. Skalników 6,

29 marca o godzinie 18.00 w MBP w Głogowie ul. Jedności Robotniczej 15.

 

Serdecznie zapraszamy

Wstęp wolny oczywiście ☺

Opublikowano

Spacer po Grodzieńszczyźnie

Spacerujcie z nami miłośnicy Kresów, szczególnie ci, którzy wybieracie się na Grodzieńszczyznę lub szukacie swoich kresowych korzeni. Zapraszamy na godz. 17.00 w dniu 26 marca 2019 roku do Miejskiej Bibliotece Publicznej   w Głogowie ul. Jedności Robotniczej 15, na prelekcję, którą wygłosi znany badacz i popularyzator wiedzy o Kresach, autor książek dotyczących ich historii, Pan Stanisław Poczobut-Odlanicki z Grodna.