Opublikowano

Kalendarium Czerwiec

01.06.1434 – w Gródku zwanym później Jagielońskim zmarł Władysław Jagiełło.

https://www.biogramy.pl/a/biografia/wladyslaw-ii-jagiello-zm-1434-krol-polski-wielki-ksiaze-litewski-wiesz

04.06.1817  – Powstanie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie . https://muzhp.pl/pl/e/1414/powstanie-ossolineum-we-lwowie

04.06.1872 – Zmarł Stanisław Moniuszko. http://meakultura.pl/artykul/140-lat-temu-zmarl-stanislaw-moniuszko-wspomnienie-205

07.06.2011 – w Majszagole zmarł  ks. Józef Obrembski nazwany „patriarchą” Wileńszczyzny i autorytetem moralnym Polaków na Litwie.  http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/304769-osiem-lat-temu-odszedl-ksiadz-pralat-jozef-obrembski

17.06.1356 -Alet Elekcyjny na prawie magdeburskim dla miasta Lwów wydany przez  króla Kazimierza Wielkiego  https://tyflomapy.pl/HISTORIA_MIASTA_-_LWOW_WIELU_KULTUR_.html

17.06.1696 -Zmarł Jan III Sobieski – król  Polki i Wielki Książe Litewski ur. w Olesku https://opinie.wp.pl/jan-iii-sobieski-6152902175307905c

17.06.2004 – zmarł Jacek Kuroń ur. w 1934 we Lwowie

https://dzieje.pl/postacie/jacek-kuron

22.06.1792 – ustanowienie Krzyża Virtuti Militari przez Stanisława Augusta Poniatowskiego po bitwie pod Zieleńcami. http://muzhp.pl/pl/e/1720/ustanowienie-orderu-virtuti-militari

24.06.2005 – poświęcenie odrestaurowanego Cmentarza Obrońców Lwowa http://www.spzabrat.itl.pl/Cmentarz%20Orl%C4%85t%20Lwowskich.html

29.06. 1941 –zmarł Ignacy Jan Paderewski – pianista, kompozytor, Premier Polski urodzony na Podlasiu w Kuryłówce. https://dzieje.pl/postacie/ignacy-paderewski

30.06.1941 –II wojna Światowa – Niemcy wkraczają do Lwowa https://www.kawiarniany.pl/2018/04/10/lwow-w-czasie-okupacji-podczas-ii-wojny-swiatowej-stare-zdjecia-lwowa/

 

 

 

 

 
   
 
   
   
   
   
   

 

Opublikowano

Dofinansowanie

Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Informujemy o podpisaniu umowy w ramach programu „Promocja czytelnictwa” w kwocie 8000.00 zł na zadanie  „Literacka podróż przez Kresy”.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”

Opublikowano

Rotmistrz Witold Pilecki -relacja spisana przez Jerzego Hipolita Pileckiego

„Abyś synu pamiętał o imieniu Tych, co ziemi Twej bronili. Abyś nigdy nie wierzył tym, z których ręki Oni ginęli” (…………..)

Maj –miesiącem pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Pilecki-W.-2.jpg

Wiedza o życiu i bohaterstwie Witolda Pileckiego powinna stać się elementem edukacji w szkołach, natomiast jego osoba – symbolem łączącym Polaków, niezależnie od ich poglądów.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Pilecki-W.-1.jpg

Powiedział bym – urodzony w mundurze, więc przedstawię krótki wojskowy życiorys Witolda Pileckiego.

13 maja 1901 roku w północnej Rosji (Gubernia Ołoniecka na krańcach imperium cesarskiego w Karelii) nad granicą fińską w Ołońcu urodziła się nasz przyszły rotmistrz Witold Pilecki.

Pileccy wywodzili się z rodziny szlacheckiej herbu Leliwa, rodzinny majątek był koło Nowogródka. Dziadek Witolda – Józef Pilecki był w 1863 r. uczestnikiem powstania styczniowego i został zesłany na Syberię.

Młody Witold najbardziej lubił gry i zabawy o charakterze wojskowym, wychowany na powieściach Henryka Sienkiewicza: „Ogniem i mieczem” oraz „Potop”. W roku 1910 rodzina Witolda zamieszkuje w Wilnie, gdzie w 1914 r. założył pierwszy zastęp harcerski a w 1918 r. bierze udział w obronie Wilna przed nadciągającą armią bolszewicką. W sierpniu 1920 roku rozpoczyna czynną służbę wojskową w 211 Ochotniczym Pułku Ułanów Nadniemeńskich, gdzie służy do stycznia 1921 roku. W maju 1921 r. Witold zdaje maturę, włada biegle trzema językami: francuskim, niemieckim i rosyjskim, ze względu na trudną sytuację materialną rezygnuje ze studiów zajmuje się prowadzeniem rodzinnego gospodarstwa w Sukurczach. W 1932 roku powołał w powiecie lidzkim – „Przysposobienie Wojskowe Konne”, które weszło w skład 19 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego. Podczas Kampanii 1939 roku Witold dowodzi Szwadronem Ułanów Lidzkich. Po zaciętych walkach jego dywizja zostaje pokonana, lecz nie składa broni i dalej prowadzi walkę partyzancką, w październiku 1939 r. dociera do Warszawy.

Pod przybranym nazwiskiem – Serafiński zakłada organizację wojskową pn. Tajna Armia Polska, jako ochotnik zgłasza się do wykonania niewiarygodnej miski założenia konspiracyjnego Związku Organizacji Wojskowej w obozie koncentracyjnym Auschwitz – 19 września 1941 roku daje się ująć najeźdźcom podczas łapanki aby dobrowolnie stać się więźniem. Witold, misję wykonuje znakomicie zakładając tzw. „piątki Z.O.W. W nocy 26/27 kwietnia 1943 roku wraz z dwoma kolegami ucieka z obozu, dociera do Warszawy, zmienia nazwisko na Jezierski w drodze do Bochni spotyka się z prawdziwym Serafińskim.

Stopień rotmistrza otrzymuje w lutym 1944 roku z rozkazu Komendanta Głównego A.K Tadeusza Komorowskiego ps. „Bór”. W Powstaniu Warszawskim walczy do końca tj. do 5 października 1944 r. razem ze zgrupowaniem Chrobry II, broniony przez to zgrupowanie rejon zyskał nazwę „Reduty Witolda” nie zdobyty nigdy przez Niemców. Jako jeniec zostaje uwięziony w oflagu Murnau.

Powrót do Polski, spotkania po latach, aresztowanie i śmierć……

Jego wierszowane wspomnienia z dzieciństwa pełne są romantycznych marzeń o bohaterskich czynach:

…/o szabli, o szeregach polskich, o koniu w galopie….

…./kwiatom wyznaczałem ich przydział we wojsku…..

… pokrzywa to Niemcy, kwiat żółty Tatarzy, szablą z drzewa ciołem wrogie mi szeregi…

W 1945 roku na osobisty rozkaz gen. Andersa wraca do Polski, prowadzi działalność wywiadowczą o żołnierzach AK więzionych NKWD i UB a potem deportowanych w głąb Rosji. W maju 1947 roku Witold Pilecki zostaje aresztowany przez UB w Warszawie, bez chwili zwłoki zostaje poddany śledztwu i okrutnym torturom nadzorowanym przez płk. Józefa Różańskiego szefa MBP. Podczas procesu i rozprawy sądowej – zmaltretowany szepnąć do swej żony „Oświęcim to była igraszka”. Proces Witolda Pileckiego i jego bliskich m.in. Mari Szelągowskiej i Tadeusza Płużańskiego trwał od 3 marca 1948 do  15 marca 1948 gdzie zapadł wyrok……

Wyrok śmierci przez rozstrzelanie został wykonany 25 maja 1948 r. o godz. 21:30 w więzieniu, katowni MBP na Mokotowie, protokół wykonania wyroku nr W-119/48 podpisał w-ce prokuratora Nacz. Prok. Wojskowej mjr. Cypryszewski Stanisław.

Miejsce pochówku rtm. Witolda Pileckiego do dnia dzisiejszego pozostaje nieznane.

Pośmiertnie Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył rtm. Witolda Pileckiego Orderem Orła Białego w dniu 27 lipiec 2006 r.

W 2011 roku w wyniku wyroku S.N. uniemożliwił ściganie zbrodniarzy w „togach” – to dalszy ciąg wykonania wyroku na rtm. Witoldzie Pileckim.

P.S. Dziadek mój Józef Pilecki w 1939 roku spotkał się z Witoldem w okolicach Baranowicz, celem uzgodnienia dalszych operacji wojskowych, co spotkało się z dalszymi represjami wobec ojca Stanisława, aresztowanego w 1941 roku oraz więzieniem i wywózką brata mamy Olimpii – Arseniusza w 1950 r. do Gułagu na Workutę, przebywał tam do 1956 roku.

Maj 2020 roku/ …..garść historii Tych, z których wyrastamy My i nasze Dziś z myślą dla Pani Joanny Pkz., pisał Jerzy Hipolit Pilecki

Więzienie mokotowskie – ostatnia droga Rotmistrza (Historia)

Opublikowano

KALENDARIUM MAJ

03 maj 1791 – Konstytucja 3 maja
https://www.polskatradycja.pl/historia-polski/wydarzenia/konstytucja-3-maja.html
05 maj 1819 -ur. Stanisław Moniuszki
http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/kompozytorzy/moniuszko-stanislaw-1819-1872/
05 maj 1819 -ur. Henryk Sienkiewicz
https://dzieje.pl/postacie/henryk-sienkiewicz-1846-1916
06 maj 1801 –otwarcie cmentarza „Na Rossie”
https://dzieje.pl/ochrona-zabytkow/wilno-cmentarz-na-rossie
11 maj 1895 -ur. Jan Parandowski
http:/culture.pl/pl/tworca/jan-parandowski
18 maj 1998 – powstał Uniwersytet Polski w Wilnie – http://bazapolonii.wspolnotapolska.org.pl/organizacja/622/UNIVERSITAS-STUDIORUM-POLONA-VILNENSIS-Uniwersytet-Polski-w-Wilnie, https://kresy24.pl/18-maja-w-historii-kresow
18 maj 1792 – rozpoczęła się wojna polsko-rosyjska zwana także wojną w obronie Konstytucji 3 maja https://sztetl.org.pl/pl/slownik/wojna-polsko-rosyjska-1792
21 maj 1674 – wybór Jana III Sobieskiego na Króla Polski https://twojahistoria.pl/encyklopedia/kalendarium/kartka-z-kalendarza-21-maja/
22 maj 1659 – Rzeczypospolita stała się unią Trojga Narodów – Korony Litwy i Rusi https://kresy24.pl/22-maja-w-historii-kresow/
23 maj 2006 – zmarł urodzony we Lwowie Kazimierz Górski, selekcjoner reprezentacji Polski https://zyciorysy.info/kazimierz-gorski/
25 maj 1948 –w Warszawskim więzieniu na Rakowieckiej wykonano wyrok śmierci na rotmistrzu Witoldzie Pileckim, obrońcy Kresów https://www.tysol.pl/a7594-25-maja-1948-r-%E2%80%93-mord-na-rotmistrzu-Pileckim-Wciaz-nie-znamy-miejsca-jego-pochowku
29 maj 1861 – zmarł Joachim Lelewel, wielki polski historyk i działacz społeczny https://dzieje.pl/postacie/joachim-lelewel-1786-1861
30 maj 1835 – spłonął Teatr Miejski w Mińsku, który odbudowany a sowieci zniszczyli go w 1984 roku https://pl.wikipedia.org/wiki/Teatr_Miejski_w_Mi%C5%84sku
31 maj 1957 – zmarł Leopold Staff, polski poeta, najwybitniejszy twórca literatury XX wieku, ur. w 1878 r. we Lwowie https://culture.pl/pl/tworca/leopold-staff