Kontakt

Kontakt:

Stowarzyszenie „Głogowska Edukacja Kresowa”
KRS 0000690193, NIP 693 21 81 233, REGON 368021050
NR konta Bank Spółdzielczy w Głogowie 49 8646 0008 0000 0026 1326 0001