Władze

Zarząd : 
Prezes Zarządu : Prof.dr hab. inż. Marcin Witczak
Wiceprezes Zarządu : Andrzej Dworniczak
Wiceprezes Zarzadu : Regina Zawadzka
Sekretarz : Maria Hłubowska Kruszelnicka
Skarbnik : Jerzy Akielaszek
Członek Zarządu: Jerzy Sawczak
Komisja Rewizyjna :
Przewodniczący: Szczepaniak Maria
Sekretarz: Lewandowski Zdzisław
Członek : Adam Piechocki