Nowe projekty i plan działań realizowanych w formule on-line ramach z dotacji przyznanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

 

Czy wiecie skąd przybyli mieszkańcy Dolnego Śląska po 1945 r.?

Już niebawem się dowiecie. Ruszamy z nowym projektem. Poniżej podajemy tematy spotkań, które będziemy realizować w formie online. Na ich organizację otrzymaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 5000,00 zł. O bieżących spotkaniach będziemy informować w komunikatach na naszym Facebooku i stronie www.gek.org.pl. Już wkrótce:

1. Katarzyna Węglicka – autorka 14 książek o tematyce kresowej: Opowie o ziemi wileńskiej, nowogródzkiej i o Inflantach.

2. Prof. Stanisław S. Nicieja – autor cyklu Kresowa Atlantyda, 16 tomów, opowie o Kresach Południowo-Wschodnich, o ziemi lwowskiej, tarnopolskiej, wołyńskiej i stanisławowskiej.

3. Prof. Stefan Dudra – badacz Łemkowszczyzny, przybliży losy Łemków.

4. Jan Bujak – autor książek o reemigrantach z Jugosławii.

5. Dzieje „Panoramy Racławickiej” – omówi dr Romuald Nowak.

6. Zbiory lwowskiego Zakładu Narodowego we Lwowie – Beata Kost pisarka ze Lwowa.

7. Marek A. Koprowski – promocja książki „Łemkowie. Losy zaginionego narodu.”

Podobne