„Głóg Antosia” – Szkoła Podstawowa nr 13 w Głogowie

Wspólnie z fundatorem Nadleśnictwo Głogów, Lasy Państwowe  w dniu 21 października na terenie Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich nr 13 w Głogowie Stowarzyszenie w obecności Wiceprezydenta Miasta Głogowa Wojciecha Boreckiego  posadziliśmy Głóg Antosia.

Oto tabliczka, która widnieje tuż obok niego. Drzewo zostało ufundowane przez Nadleśnictwo Głogów, Lasy Państwowe

Podobne