I GŁOGOWSKI BIEG ORLĄT LWOWSKICH im. ANTOSIA PETRYKIEWICZA

4 października b.r. w Szkole Podstawowej Nr.11 odbyła się impreza upamiętniająca 100 rocznicę
Odzyskania Niepodległości Polski i Wybuchu Powstania Orląt Lwowskich pod patronatem
Prezydenta Głogowa. Gościem imprezy był Pan Marek Groffik Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu i Dyrektor SP 10. Uczestnikami imprezy byli uczniowie SP 10,11,12.
Na program imprezy składały się :
1.Prelekcja o historii i przebiegu Powstania Orląt Lwowskich: wykład Pani Maria Hłubowska
Kruszelnicka.
2.Montaż słowno- muzyczny w wykonaniu dzieci SP13 im. Orląt Lwowskich (Maja Sądkiewicz,
Laura Hauke, Maciej Waligóra): został przygotowany przez Panią Karinę Nadała.
3. I Głogowski Bieg Orląt Lwowskich im. Antosia Petrykiewicza na symbolicznym dystansie
1421 metrów.
4. Wykonanie pamiątkowego zdjęcia z drona.
Udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy mieli: Joanna Sołtysik Z-ca Dyrektora
SP11, Elżbieta Przybysz i Damian Naskręt, Kinga Karnicka SP10, Paweł Cybula, Tomasz Karwat SP12,
Beata Pawłowska Hyra Z-ca Dyrektora SP13, oraz członkowie GEK: Kazimierz Borecki, Jerzy
Akielaszek, Piotr Pawliszkiewicz, Jan Stelmaszczyk, Zdzisław Lewandowski, Jan Hłubowski.
Wszystkie dzieci otrzymały od GEK, dyplomu uczestnictwa i słodycze, a szkoły dyplomy
pamiątkowe z podziękowaniem, oraz inne upominki.

Podobne