Spacer po Grodzieńszczyźnie

Spacerujcie z nami miłośnicy Kresów, szczególnie ci, którzy wybieracie się na Grodzieńszczyznę lub szukacie swoich kresowych korzeni. Zapraszamy na godz. 17.00 w dniu 26 marca 2019 roku do Miejskiej Bibliotece Publicznej   w Głogowie ul. Jedności Robotniczej 15, na prelekcję, którą wygłosi znany badacz i popularyzator wiedzy o Kresach, autor książek dotyczących ich historii, Pan Stanisław Poczobut-Odlanicki z Grodna.

Podobne