PARK MIEJSKI WE WROCŁAWIU OTRZYMAŁ GODNE IMIĘ

 

Przedstawiciele Naszego Stowarzyszenia w dniu 14 maja, na zaproszenie Wojskowej Izby Lekarskiej uczestniczyli w uroczystości nadania parkowi miejskiemu we Wrocławiu imienia Lesława Ignacego Węgrzynowskiego.

Lesław Ignacy Węgrzynowski (1885-1956) – polski lekarz, oficer, jedyna w historii osoba, która pełniła wysoką funkcję zarówno podczas Obrony Lwowa w 1918 roku, jak i podczas Powstania Warszawskiego w 1944 roku. Jako Szef Sanitarny Naczelnej Komendy Obrony Lwowa położył olbrzymie zasługi dla odzyskania niepodległości i przywrócenia swego ukochanego miasta do macierzy. Po zakończeniu II wojny światowej nie mógł powrócić do rodzinnego Lwowa, jak duża część świata naukowego miasta osiadł we Wrocławiu. Aktywnie uczestniczył w walce z gruźlicą, która dziesiątkowała polskie społeczeństwa w tym okresie. W 1949 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy profesora Katedry Ftyzjologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu we Wrocławiu. Po dwóch latach zwolniony z uczelni z adnotacją „politycznie wrogi, naukowo bez wartości, raczej zacofany, nie powinien pozostać na katedrze”. Mimo takiego traktowania nie tracił ducha, do końca życia niósł pomoc chorym na gruźlicę w Miejskiej Poradni Przeciwgruźliczej we Wrocławiu.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji w

galerii

 

 

Podobne