Marcowe spotkanie

W dniu 29 marca 2017 r. w Sali Rajców Ratusza Miejskiego w Głogowie odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Głogowska Edukacja Kresowa. W spotkaniu uczestniczyło 20 osób oraz zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczycili nas Redaktor TVP Pani Grażyna Orłowska Sondej oraz V-ce Prezes Fundacji Studio Wschód Pan Jan Matkowski. Wśród zebranych przeważały osoby posiadające korzenie kresowe, a wielu z uczestników na tych ziemiach się urodziło. Każda z osób biorących udział w spotkaniu miała okazję przedstawić historię swojej rodziny i jej związki z Kresami. Następnie omówiono plan działalności Stowarzyszenia na najbliższe miesiące, a w kolejnych punktach programu został przedstawiony uczestnikom oraz zatwierdzony przez nich Statut  i wybrano jego władze.

Podobne