Opublikowano

Relacja ze spotkania autorskiego z Markiem Koprowskim z dnia 2 grudnia 2020

 Marek A. Koprowski- pisarz, dziennikarz, publicysta, historyk. Autor ponad pięćdziesięciu książek. Za swoje osiągnięcia w 2007 r. uhonorowany nagrodą Fundacji „Polcul Foundation Limited”  za działalność na rzecz utrzymania kultury polskiej na Wschodzie i budowanie mostów polsko- ukraińskich. Relację poprowadzi wiceprezes Stowarzyszenia „Głogowska Edukacja Kresowa” – Beata Józków.

Transmisję i obsługę techniczną przygotował:

Jakub Glapiński – QubaLIVE Twoje Transmisje

Relacja dostępna pod n/z linkiem:

https://www.facebook.com/stowarzyszenieglogowskaedukacjakresowa/videos/425272985142930/

 

Opublikowano

Zapraszamy na Spotkanie Autorskie w formule on-line, które poprowadzi Pani Katarzyna Węglicka w dniu 9 grudnia 2020

Jan Tadeusz Skłodowski – dr n. hum. Uniwersytetu Warszawskiego, fotografik, publicysta, podróżnik, badacz Kresów.

Założyciel i prezes Stowarzyszenia „Res Carpathica”. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Związku Polskich Artystów Fotografików. Współpracuje z Instytutem Sztuki i Instytutem Historii PAN, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowym Instytutem Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, Domem Spotkań z Historią i Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” w Warszawie oraz Instytutem Polskim w Wilnie. Odbył ponad 60 podróży badawczo-inwentaryzacyjnych na tereny Litwy, Łotwy, Słowacji i Ukrainy. Uczestnik i autor referatów na międzynarodowe kongresy „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej” oraz „Dialogi Dwóch Kultur w Krzemieńcu (Ukraina)”.

Jest autorem 10 książek i albumów oraz ponad 100 artykułów dotyczących historii i historii sztuki (w periodykach naukowych i popularnonaukowych) oraz licznych wystaw fotograficznych w kraju i za granicą poświęconych ziemiom oraz dziedzictwu kulturowemu terenów wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, m.in. Karpatom Wschodnim. W 2009 otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

SPOTKANIE POPROWADZI   KATARZYNA  WĘGLICKA

Ostatnie dwa albumy autorstwa Jana Skłodowskiego to:

  • Rafajłowa – huculska wieś w Karpatach Wschodnich. Wydawnictwo „Ruthenus” – Instytut POLONIKA, Krosno-Warszawa, 2018
  • Zapomniane uczelnie Rzeczypospolitej – Kroże, Krzemieniec, Podoliniec. Instytut POLONIKA, Warszawa, 2019

Opublikowano

Relacja ze spotkania autorskiego „Wschodnie Ścieżki (reportaże z dawnych Rubieży Rzeczypospolitej) – Katarzyna Węglicka

Kolejne spotkanie autorskie on-line, tym razem z Katarzyną Weglicką, reportażystką, zajmującą się tematyką Kresów i Ukrainy poprowadził Prezes Stowarzyszenia „Głogowska Edukacja Kresowa” – Jan Walczak.

Transmisję i obsługę techniczną przygotował:

Jakub Glapiński – QubaLIVE Twoje Transmisje

Opublikowano

Marek A. Koprowski – „NARODZINY UKRAIŃSKIEGO NACJONALIZMU”

Zapraszamy w dniu 02 grudnia 2020 r. godz.19:00 (środa) do udziału w spotkaniu autorskim w formule on-line z Markiem A. Koprowskim. Transmisja za żywo będzie dostępna na FB – „Gek Głogowska Edukacja Kresowa”. Obsługę techniczną zapewnia:qubaLIVEJakub Glapiński

Spotkanie poprowadzi: Beata Józków – Doradca Metodyczny w Powiatowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie .

Marek A. Koprowski – biogram

            Marek A. Koprowski- pisarz, dziennikarz, publicysta, historyk. Autor ponad pięćdziesięciu książek. Za swoje osiągnięcia w 2007 r. uhonorowany nagrodą Fundacji „Polcul Foundation Limited”  za działalność na rzecz utrzymania kultury polskiej na Wschodzie i budowanie mostów polsko- ukraińskich.

            Nagrodzony w 2013 r. Nagrodą im. Oskara Haleckiego w kategorii „Najlepsza książka popularnonaukowa poświecona historii Polski w XX wieku za książkę „Wołyń. Epopeja polskich losów 1939-2013. Akt I i Akt II”. Konkurs organizowany przez TVP, Polskie Radio i Instytut Pamięci Narodowej.

            Wyróżniony w 2019 r. Medalem Mickiewicz- Puszkin Stowarzyszenia Współpracy Polska- Wschód, za propagowanie tematyki polskiej na Wschodzie, działalność na rzecz utrzymania tam kultury polskiej, za badania nad losami Polaków za wschodnią granicą i za aktywne wspieranie działalności Stowarzyszenia Współpracy Polska- Wschód.

            Od początków lat dziewięćdziesiątych w swojej pracy reporterskiej, publicystycznej i pisarskiej zajmuje się problemami szeroko rozumianego Wschodu i krajów Europy Środkowo- Wschodniej. Jako wysłannik wielu pism odbył około 150 podróży i wypraw do państw tego obszaru, penetrując go od Kaliningradu po Kamczatkę, Sachalin, Władywostok , Masyw Toen- Szan i Morze Czarne. Plony tych wypraw były także publikowane w „Najwyższym Czasie”. Obecnie na łamach pisma stara się przybliżać sytuację na Białorusi, Ukrainie, w Rosji, czy Krajach Bałtyckich. Zajmuje się też historią, zwłaszcza stosunków polsko- ukraińskich, starając się je odkłamywać.

            Współpracował z kilkunastoma czasopismami , w których opublikował kilka tysięcy artykułów i reportaży. Od 27 lat stale współpracuje z „Najwyższym Czasem”, w którym publikuje materiały dotyczące Wschodu.

            Członek Stowarzyszenia Polska- Wschód. Od początków lat dziewięćdziesiątych jest stałym współpracownikiem Południowo- Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu.

Opublikowano

Gratulacje !!!!! dla prof. dr hab. inż. Marcin Witczak Prezesa I kadencji Stowarzyszenia „Głogowska Edukacja Kresowa”

Gratulacje dla Pana Profesora Prezesa I Kadencji Naszego Stowarzyszenia składają Członkowie Stowarzyszenia GEK

https://zielonagora.wyborcza.pl/zielonagora/7,35182,26543108,naukowcy-uz-w-gronie-najczesciej-cytowanych-uczonych-na-swiecie.html

Dorobek naukowy:

http://publikacje.uz.zgora.pl:7777/skep/show.publications_author?/show.publications_author

 

Opublikowano

„Kresowa Atlantyda” – Historia i Mitologia Miast Kresowych (Tom XV -WILNO)

Dziś prezentujemy relację ze spotkania autorskiego z prof. Stanisławem Nicieją którą poprowadziła Pani Beata Józków z Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Głogowie.

Zapraszamy 

Transmisję i obsługę techniczną przygotował: Jakub Glapiński –  QubaLIVE Twoje Transmisje

Relacja dostępna pod niżej zamieszczonym linkiem:

 

Opublikowano

„WSCHODNIE ŚCIEŻKI” – spotkanie autorskie z Katarzyną Węglicką

W najbliższą środę o 19.00 zapraszamy na kolejne spotkanie w formule on-line, tym razem z Katarzyną Węglicką, reportażystką, do zobaczenia.

Teksty zawarte w publikowanych reportażach z cyklu „Wschodnie ścieżki” są wynikiem wieloletnich podróży na dawne Kresy Rzeczypospolitej, wyrazem fascynacji i zagłębiania się w ten zapomniany świat.

Opublikowano

Wystawa plenerowa: „Tu rodziła się Solidarność”

„Tu rodziła się Solidarność” to tytuł wystawy, przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu
, którą można oglądać od dziś przy ul. Jedności Robotniczej naprzeciw Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głogowie
MBP Głogów. Do naszego miasta wystawa trafiła dzięki staraniom Głogowska Edukacja Kresowa.
Jej tematem są wydarzenia związane z masowymi strajkami, które wybuchły w całej Polsce latem 1980 r. Wystawa była pokazywana dotąd m.in. we Wrocławiu, Polkowicach czy Dusznikach-Zdroju.
Całość składa się z kilkunastu plansz, przedstawiających wydarzenia i fotografie opisujące narodziny największego ruchu społecznego w XX-wiecznej Polsce. Wśród eksponowanych dokumentów są także archiwalia pochodzące z terenu Zagłębia Miedziowego, gdzie ruch związkowy przybrał wyjątkowo silny charakter.

Zapraszamy