Opublikowano

Spotkanie autorskie z Beatą Kost – „ZBIORY LWOWSKIE Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie

W ramach projektu „Skąd pochodzą mieszkańcy Dolnego Śląska po 1945 r., dziś przybliżamy historie zbiorów Lwowskiego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie. Spotkanie z Panią Beatą Kost poprowadzi Dominik Jeton 

 

Realizacja i obsługa techniczna:

QubaLIVE – Twoje Transmisje
ul. Fryderyka Chopina 22/8
59-100 Polkowice
tel. +48 535 436 927
e-mail: kontakt@qubalive.com
Opublikowano

Katarzyna Węglicka – „Skąd pochodzą mieszkańcy Dolnego Śląska po 1945 roku” – GRODZIEŃSZCZYZNA

 
Dziś następny odcinek w ramach projektu spotkań autorskich z cyklu: „SKĄD POCHODZĄ MIESZKAŃCY DOLNEGO ŚLĄSKA PO 1945 ROKU” – Grodzieńszczyzna, które z Katarzyną Węglicką poprowadzi Wioletta Marecka.
 
 
 
 

Realizacja i obsługa techniczna:
QubaLIVE – Twoje Transmisje
ul. Fryderyka Chopina 22/8
59-100 Polkowice
tel. +48 535 436 927
e-mail: kontakt@qubalive.com
Opublikowano

Katarzyna Węglicka – spotkanie autorskie pt. „SKĄD POCHODZA MIESZKAŃCY DOLNEGO ŚLĄSKA PO 1945 ROKU” Wileńszczyzna i Inflanty

Dziś kolejne spotkanie autorskie z cyklu „Skąd pochodzą mieszkańcy Dolnego Śląska po 1945 roku” – Wileńszczyzna i Inflanty. Prowadzenie w imieniu Stowarzyszenia „Głogowska Edukacja Kresowa” Pani Wioletta Marecka

Realizacja i obsługa techniczna:
QubaLIVE – Twoje Transmisje
ul. Fryderyka Chopina 22/8
59-100 Polkowice
tel. +48 535 436 927
e-mail: kontakt@qubalive.com
Opublikowano

Stanisław S. Nicieja – Spotkanie on-line „Skąd pochodzą mieszkańcy Dolnego Śląska” (województwo Wołyńskie, Stanisławowskie)

 Zapraszamy na spotkanie online z prof. Stanisławem Sławomirem Nicieją – w dniu 7 października 2021 r. (czwartek)  o godz. 20.00.

https://www.facebook.com/glogowskaedukacjakresowa

Spotkanie poprowadzi: Bartosz Kuświk .

Temat spotkania  „Skąd pochodzą mieszkańcy Dolnego Śląska po 1945 roku”. To województwo  wołyńskie i stanisławowskie .

Profesor Stanisław Nicieja–  polski historyk i historyk sztuki XIX i XX wieku, profesor nauk humanistycznych, były rektor Uniwersytetu Opolskiego, senator V kadencji. 

            Zasiadał m.in.: w Polsko-Ukraińskiej Komisji do Spraw Renowacji Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie; w zespole Odbudowy Cmentarza Orląt we Lwowie; w Głównej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu; w komitecie redakcyjnym Słownika Biograficznego Polonii Świata w Paryżu; w redakcjach: miesięcznika „Semper Fidelis”, kwartalnika „Dzieje Najnowsze”, był też członkiem Rady Naukowej Polskiego Słownika Biograficznego”, Rady Programowej Polskiego Radia Opole i Rady Programowej TVP Opole.

Opublikował ponad 30 książek, ok. 1000 artykułów naukowych, publicystycznych i popularyzujących historię, recenzji oraz kilkadziesiąt biogramów i artykułów biograficznych. 

Zasłużony Obywatel Miasta Opola, Honorowy Obywatel Miasta Strzegomia, kawaler „Glorii Artis” – nagroda Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Pro Memoria” – nagroda główna Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa za książkę „Lwów. Ogród snu i pamięci”, 2015 wyróżnienie Nagrody Klio za książkę „Kresowa Atlantyda”.

W roku bieżącym nagodzony nagrodą czytelników Portrety 2020 za XV tom Kresowej Atlantydy „WILNO” w konkursie organizowanym przez miesięcznik „Kraków”.

Opublikowano

Katarzyna Węglicka – „Skąd pochodzą mieszkańcy Dolnego Śląska” GRODZIŃSZCZYZNA

Zapraszamy na spotkanie autorskie z KATARZYNĄ WĘGLICKĄ  4 października 2021 (poniedziałek) o godz.20:00
 Spotkanie odbędzie się w formule online na naszym FB. / https://www.facebook.com/glogowskaedukacjakresowa)
Spotkanie poprowadzi Wioletta Marecka .
Dla słuchaczy przewidziane upominki książkowe. Do zobaczenia.

 

Będzie to spotkanie z Katarzyną Węglicką, która od wielu lat przemierza ziemie wschodnie dawnej Rzeczpospolitej w poszukiwaniu pamiątek przeszłości, zapomnianych zabytków, pięknych krajobrazów, a zwłaszcza ciekawych ludzi kultywujących tradycje polskości. Urodę Kresów utrwala obiektywem aparatu fotograficznego i piórem. W zbiorach posiada ponad 90 tys. zdjęć z Kresów. Pisze artykuły naukowe i popularnonaukowe dotyczące zabytków dawnych Kresów, opowiada o Kresach w audycjach radiowych. Wydała czternaście książek, bogato ilustrowanych własnymi zdjęciami, opowiadającymi o historii, sztuce i ludziach dawnych Kresów. Zajmuje się też sztuką Warmii i Mazur. Od lat zbiera materiały dokumentujące polskie ślady w Szwajcarii i Rosji.

Będzie to opowieść o ziemi położonej tak blisko naszej granicy, a będącej dosyć odległą we współczesnej świadomości Polaków. Kto dzisiaj pamięta o Orlętach znad Niemna? O walkach, które toczyły się w Grodnie we wrześniu 1939 roku, o generale Olszynie-Wilczyńskim? To było też ukochane miasto króla Stefana Batorego, tu odbywały się sejmy Rzeczypospolitej. W regionie przetrwały stare rezydencje i dwory. Co pozostało z dawnej świetności? Ilu wspaniałych ludzi urodziło się w okolicach Grodna? Jak wielu z nich wyjechało ze swojej rodzinnej ziemi po 1945 roku? Na te pytania odpowiemy podczas kolejnego kresowego spotkania. Porozmawiamy o ziemi grodzieńskiej i o jej mieszkańcach i ich dziejach głęboko wpisanych w naszą historię.

Opublikowano

Stanisław Sławomir Nicieja- „Skąd pochodzą mieszkańcy Dolnego Śląska po 1945 roku”. To województwo lwowskie i tarnopolskie.

 Spotkanie  „Skąd pochodzą mieszkańcy Dolnego Śląska po 1945 roku”. To województwo  lwowskie i tarnopolskie poprowadził Bartosz Kuświk

Realizacja i obsługa techniczna:
QubaLIVE – Twoje Transmisje
ul. Fryderyka Chopina 22/8
59-100 Polkowice
tel. +48 535 436 927
e-mail: kontakt@qubalive.com
Opublikowano

„KRESY. ARS MORIENDI” – Agnieszka Rybak i Anna Smółka

Spotkanie poprowadzi  Izabela Szymańska.

Dla  uczestników spotkania przewidziane upominki książkowe.

Agnieszka Rybak

dziennikarka, nauczycielka, ukończyła filologię polską na UW, pracowała m.in. w „Polityce”, „Rzeczpospolitej”, „Newsweeku”, „Do Rzeczy”, autorka wywiadów rzek z Ludwikiem Dornem i Pawłem Dangelem.

Anna Smółka

pisarka, absolwentka historii, w latach 2012–2016 doradca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, autorka Między wolnością a pokojem. Zarys historii Ruchu „Wolność i Pokój”.

Autorki odkrywają zapomniane postacie – rodzonego brata pierwszego polskiego prezydenta Gabriela Narutowicza, który opowiedział się za niepodległą Litwą, i zdarzenia – zmianę polskich granic wschodnich w 1951 roku. Tropią zagadkę śmierci rodziny Skirmuntów na Polesiu i znikania szczątków bohaterów z Cmentarza Orląt Lwowskich w latach 70. XX wieku. Śledzą dzieje polskiej rodziny z Berdyczowa podczas „operacji polskiej NKWD”. I tragiczny koniec kresowego Drzymały, który uparł się zostać w swoim domu na Wileńszczyźnie po II wojnie światowej. Autorki dotarły do nieznanych dokumentów. Odwiedziły każde z opisywanych miejsc.

Realizacja i obsługa techniczna:
QubaLIVE – Twoje Transmisje
ul. Fryderyka Chopina 22/8
59-100 Polkowice
tel. +48 535 436 927
e-mail: kontakt@qubalive.com
Opublikowano

„SKĄD POCHODZĄ MIESZKAŃCY DOLNEGO ŚLĄSKA” – Jan Bujak

Spotkanie poprowadził Sebastian Zielonka.

Jan Bujak urodził się w Novi Martynac w Bośni. Po przyjeździe na Dolny Śląsk mieszkał w Gościszowie, gdzie ukończył szkołę podstawową. Ukończył Akademię Rolniczą we Wrocławiu i Studium Podyplomowe w SGGW w Warszawie w zakresie eksploatacji pojazdów i maszyn.
Pracował jako nauczyciel w szkołach: w Olszynie Lubańskiej, Rakowicach Wielkich i Jeleniej Górze. Pełnił w oświacie funkcje doradcy metodycznego, dyrektora szkoły średniej oraz starszego wizytatora.
Za pracę pedagogiczną i działalność społeczną otrzymał odznaczenia i wyróżnienia m.in. Złoty Krzyż Zasługi, odznakę – Za zasługi dla województwa jeleniogórskiego i dolnośląskiego oraz tytuł honorowy – Zasłużony dla Sobieszowa.
Jest autorem trylogii pt. „Galicjanie i Serbowie” obejmującej trzy rejony, trzy pary bohaterów oraz trzy okresy historyczne:
Część 1. Z Galicji do Bośni – Jędrek i Zosia (1887-1919),
Część 2. W Bośni – Wicek i Anna ( 1919-1939),
Część 3. Wojna i wyjazd do Polski – Antek i Aniela ( 1940 – 1952)
oraz dokumentalnych opracowań:
POLSKIE PARAFIE W BOŚNI w latach 1891-1946 – Dekanat Prnjavor i POLSKIE OSADY W REJONIE BOSANSKIEJ GRADIŠKI I DERVENTY 1892-1946.
Za ocalenie losów Polaków w Bośni otrzymał w 2016 roku odznakę: Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego oraz wyróżnienia za promocję miasta Nowogrodźca i Bolesławca.
Relacja ze Spotkania Autorskiego:

VE