Opublikowano

„REPATRIACJA LUDNOŚCI POLSKIEJ Z ROSJI SOWIECKIEJ W LATACH 1921 – 1924” – dr hab. Dorota Sula spotkanie on-line

Zapraszamy na kolejne spotkanie on-line już 28 kwietnia.
Naszym gościem będzie dr hab. Dorota Sula – historyk.
Jej zainteresowania badawcze koncentrują się głównie na systemach totalitarnych i obozie koncentracyjnym Gross-Rosen oraz problematyce przesiedleń i repatriacji w XX wieku, ludności polskiej w Rosji i ZSRR . Autorka książek i kilkudziesięciu artykułów. Jedna z ważniejszych publikacji „Powrót ludności polskiej z byłego Imperium Rosyjskiego w latach 1918-1937” poświęcona jest akcji reemigracyjno-repatriacyjnej ludności polskiej, która w wyniku różnych wydarzeń i splotów okoliczności znalazła się na terenie byłego Imperium Rosyjskiego. Odzyskanie przez Polskę niepodległości sprawiło , że setki tysięcy Polaków chciało powrócić do kraju. Ta droga nie była łatwa, a powrót rozłożony był w czasie i uwarunkowany zmieniającą się sytuacją polityczną.
Drugim momentem zwrotnym był kończący wojnę polsko-bolszewicką traktat pokojowy zawarty 18 marca 1921 r. między Polską, Rosją i Ukrainą. W tym roku minęło 100 lat od jego podpisania, to dobry moment by przypomnieć losy ponad miliona osób: Polaków, Białorusinów, Rusinów, Żydów którym udało się w latach 1921-1924 powrócić do kraju. Wśród nich byli uchodźcy, jeńcy cywilni i wojenni, emigranci i dzieci. Wielu z nich musiało pokonać tysiące kilometrów w ciężkich warunkach, a ich podróż trwała kilka miesięcy. Jechali z Samarkandy, Samary, Irkucka, Krasnojarska, Kazania, Moskwy, Smoleńska, Charkowa i wielu innych miejsc rozrzuconych po bezkresach Rosji.
Opublikowano

„Polacy w TOMSKU 400 lat htstorii Polonii w Tomsku” -relacja ze spotkania on-line

W ramach projektu „ŁĄCZYMY SIĘ Z RODAKAMI NA ŚWIECIE” zapraszamy do obejrzenia relacji ze spotkania z dr Alexandrą Guzeewą i Wasylim Haniewiczem. Spotkanie w imieniu Stowarzyszenia Głogowska Edukacja Kresowa prowadził Jerzy Pilecki

Realizacja i obsługa techniczna:

QubaLIVE – Twoje Transmisje
ul. Fryderyka Chopina 22/8
59-100 Polkowice
tel. +48 535 436 927
e-mail: kontakt@qubalive.com
Opublikowano

„Wileńskie Kaziuki” w Głogowie – Romuald Mieczkowski

Tradycje Wileńskich Kaziuków przedstawił Romuald Mieczkowski, spotkanie w imieniu Stowarzyszenia Głogowska Edukacja Kresowa i Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie  poprowadziła Anna Wawryszewicz – etnolog miejscowego muzeum.

 

Realizacja i obsługa techniczna:
QubaLIVE – Twoje Transmisje
ul. Fryderyka Chopina 22/8
59-100 Polkowice
tel. +48 535 436 927
e-mail: kontakt@qubalive.com

 

Opublikowano

Dziś spotkanie w ramach projektu: „Od kraju lat dziecinnych do terra incognita. Odyseja kresowych osadników ziemi głogowskiej w świetle relacji autobiograficznych”

Szanowni Państwo, w ramach działalności naszego Stowarzyszenia dr Jan Walczak oraz dr Joanna Pakuza realizują niezwykle ciekawy projekt pn. „Od kraju lat dziecinnych do terra incognita. Odyseja kresowych osadników ziemi głogowskiej w świetle relacji autobiograficznych”. Powstanie publikacja obejmująca opracowany zbiór wywiadów z osadnikami z Kresów. Dziś dr Jan Walczak rozmawiał z Marią Dominiak, która niedługo ukończy 104 lata. Urodziła się w roku 1917. Jeżeli chcielibyście Państwo zgłosić seniorów, osoby, z którymi powinniśmy porozmawiać i ująć ich wspomnienia w naszej publikacji, zapraszamy do kontaktu:  https://stowarzyszenie.gek@gmail.com

 

Opublikowano

Spotkanie on-line z Dyrektor Instytut Polonika Dorotą Janiszewską – Jakubiak – „JAK RATOWAĆ POLSKIE ZABYTKI ZA GRANICĄ ?

24 lutego, w środę, o godz. 19.30, zapraszamy Państwa na spotkanie z dyrektor Instytut Polonika Dorotą Janiszewską-Jakubiak, która opowie o działaniach tej Instytucji chroniących polskie dziedzictwo kulturowe poza granicami kraju, w tym na Kresach dawnej RP. D. Janiszewska-Jakubiak to historyk sztuki, absolwentka Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) i Akademii Dziedzictwa w Krakowie. Od 1994 r. pracowała w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, początkowo w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą w zespole ds. strat wojennych, a następnie w Departamencie do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą. Od 2007 r. naczelnik wydziału ds. polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego (obecnie Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych MKiDN). W latach 2011-2017 pełniła funkcję zastępcy dyrektora tego departamentu. Od 18 grudnia 2017 r. dyrektor Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granica „Polonika”

www.polonika.pl

 
 
Opublikowano

Relacja ze spotkania autorskiego: Od puszczy do tajgi – „LEŚNICY WYWIEZIENI Z ZACHODNIEJ CZĘŚCI PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ GO ZSRR 10 LUTEGO 1940 r.”

ZAPRASZAMY ………..

Do obejrzenia jest również relacja TV Master z zapalenia zniczy w miejscu upamiętnienia – Ofiar Sybiru, za które dziękujemy ekipie „TV MASTER”

RELACJA TV MASTER

https://www.tvmaster.eu/wiadomosci/2467,ofiarom-sybiru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano

Gratulacje !!!!! dla prof. dr hab. inż. Marcin Witczak Prezesa I kadencji Stowarzyszenia „Głogowska Edukacja Kresowa”

Gratulacje dla Pana Profesora Prezesa I Kadencji Naszego Stowarzyszenia składają Członkowie Stowarzyszenia GEK

https://zielonagora.wyborcza.pl/zielonagora/7,35182,26543108,naukowcy-uz-w-gronie-najczesciej-cytowanych-uczonych-na-swiecie.html

Dorobek naukowy:

http://publikacje.uz.zgora.pl:7777/skep/show.publications_author?/show.publications_author

 

Opublikowano

„Kresowa Atlantyda” – Historia i Mitologia Miast Kresowych (Tom XV -WILNO)

Dziś prezentujemy relację ze spotkania autorskiego z prof. Stanisławem Nicieją którą poprowadziła Pani Beata Józków z Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Głogowie.

Zapraszamy 

Transmisję i obsługę techniczną przygotował: Jakub Glapiński –  QubaLIVE Twoje Transmisje

Relacja dostępna pod niżej zamieszczonym linkiem:

 

Opublikowano

3 lata działalności Stowarzyszenia „Głogowska Edukacja Kresowa”

Trzy lata działalności Stowarzyszenia „Głogowskiej Edukacji Kresowej”:
-w marcu 2017 r. odbyło się spotkanie inauguracyjne celem powołania „stowarzyszenia”
-16 sierpnia 2017 r. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy dokonano rejestracji Stowarzyszenia „Głogowska Edukacja Kresowa” wpisem do KRS.