W obchodach pięciolecia programu „WOLONTARIAT” realizowanego przez Instytut Polonika w panelach dyskusyjnych wzięli zaproszeni goście. Magdalena Pokrzyńska, Helena Krasowska oraz Andrzej Cichy byli wolontariuszami wspólnie z wolontariuszami z Głogowska...
Podczas dzisiejszego spotkania Jerzy Akielaszek i Zdzisław Lewandowski ze Stowarzyszenia Głogowska Edukacja Kresowa razem z Sebastianem Zielonką i Magdaleną Pokrzyńską planowali wspólne projekty na rok 2024. Stowarzyszenie Głogowska Edukacja...
Dziękujemy! Zachęcamy Państwa do przekazania 1,5 proc. podatku na rzecz Stowarzyszenia Głogowska Edukacja Kresowa. To dla nas wiele znaczy!