Opublikowano

„WILEŃSKIE KAZIUKI” – Romuald Mieczkowski (wykład on-line)

JUŻ NIEBAWEM wileńskie kaziuki on – line

Stowarzyszenie „ Głogowska Edukacja Kresowa „ oraz Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Głogowie zapraszają na kolejny wykład on – line. W czwartek 4 marca  o godz. 19:30 Romuald Mieczkowski opowie o wileńskich tradycjach kaziukowych.

Ur. w dzisiejszej dzielnicy Wilna Fabianiszki. Studiował filologię polską i geografię, estetykę. W 1966 debiutował opowiadaniem. Był tłumaczem, dziennikarzem w gazecie codziennej. Od 1980 – w redakcji audycji polskich Radia Litewskiego, w 1989 założył cotygodniowy magazyn polski „Panorama Tygodnia” (późniejsze „Rozmowy Wileńskie”) w Telewizji Litewskiej, który prowadził 12 lat, do likwidacji programu. Twórca dokumentów filmowych, m.in. w 2012 autor scenariusza filmu Pokolenie PLT, w 2017 – reżyser i realizator filmu Worotyński, członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Fotograf, uczestniczy w wystawach, ilustruje wydawnictwa.

Od 1989 redaguje i wydaje pismo o rodowodzie niepodległościowym – „Znad Wilii”, którego podstawowym celem jest integracja środowisk twórczej inteligencji polskiej. Współtwórca radia o tej samej nazwie w Wilnie.  Pisze felietony pod pseudonimem Tomasz Bończa. Współpraca m.in. z nowojorskim „Nowym Dziennikiem”, gdzie przebywał w ramach europejskiego projektu dziennikarskiego, a także z BBC, Telewizją i Radiem Polskim, wieloma prestiżowymi czasopismami.

W 1995 – współzałożyciel pierwszej profesjonalnej na Wschodzie Polskiej Galerii Artystycznej „Znad Wilii”, która zorganizowała kilkaset wystaw na Litwie i zagranicą – m.in. w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, Hiszpanii, USA.

Opublikowano

” JAK RATOWAĆ POLSKIE ZABYTKI ZA GRANICĄ ? – RECEPTA INSTYTUTU POLONIKA” – Dorota Janiszewska – Jakubiak

Zapraszamy do relacji ze spotkania ” JAK RATOWAĆ POLSKIE ZABYTKI ZA GRANICĄ ? – RECEPTA INSTYTUTU POLONIKA”

Prowadzenie – dr Jan Walczak

Realizacja i obsługa techniczna:
QubaLIVE – Twoje Transmisje
ul. Fryderyka Chopina 22/8
59-100 Polkowice
tel. +48 535 436 927
e-mail: kontakt@qubalive.com

 

 

 

 

 

Opublikowano

Dziś spotkanie w ramach projektu: „Od kraju lat dziecinnych do terra incognita. Odyseja kresowych osadników ziemi głogowskiej w świetle relacji autobiograficznych”

Szanowni Państwo, w ramach działalności naszego Stowarzyszenia dr Jan Walczak oraz dr Joanna Pakuza realizują niezwykle ciekawy projekt pn. „Od kraju lat dziecinnych do terra incognita. Odyseja kresowych osadników ziemi głogowskiej w świetle relacji autobiograficznych”. Powstanie publikacja obejmująca opracowany zbiór wywiadów z osadnikami z Kresów. Dziś dr Jan Walczak rozmawiał z Marią Dominiak, która niedługo ukończy 104 lata. Urodziła się w roku 1917. Jeżeli chcielibyście Państwo zgłosić seniorów, osoby, z którymi powinniśmy porozmawiać i ująć ich wspomnienia w naszej publikacji, zapraszamy do kontaktu:  https://stowarzyszenie.gek@gmail.com

 

Opublikowano

Spotkanie on-line z Dyrektor Instytut Polonika Dorotą Janiszewską – Jakubiak – „JAK RATOWAĆ POLSKIE ZABYTKI ZA GRANICĄ ?

24 lutego, w środę, o godz. 19.30, zapraszamy Państwa na spotkanie z dyrektor Instytut Polonika Dorotą Janiszewską-Jakubiak, która opowie o działaniach tej Instytucji chroniących polskie dziedzictwo kulturowe poza granicami kraju, w tym na Kresach dawnej RP. D. Janiszewska-Jakubiak to historyk sztuki, absolwentka Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) i Akademii Dziedzictwa w Krakowie. Od 1994 r. pracowała w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, początkowo w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą w zespole ds. strat wojennych, a następnie w Departamencie do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą. Od 2007 r. naczelnik wydziału ds. polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego (obecnie Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych MKiDN). W latach 2011-2017 pełniła funkcję zastępcy dyrektora tego departamentu. Od 18 grudnia 2017 r. dyrektor Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granica „Polonika”

www.polonika.pl

 
 
Opublikowano

KOMUNIKAT

 

Działając zgodnie z art. 18 ust. 1e pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych informujemy, że w 2020 r. otrzymaliśmy darowizny pieniężne na łączną kwotę 17 704,00 złotych.

Środki te przeznaczone są, zgodnie z wolą Darczyńców, na działalność statutową Stowarzyszenia „Głogowska Edukacja Kresowa”, które obejmuje swym działaniem sferę działalności pożytku publicznego, a w szczególności darowizny te przeznaczone są na kulturę, ochronę dóbr kultury i tradycji, naukę i edukację.

Dziękujemy WAM bardzo!

Stowarzyszenie „Głogowska Edukacja Kresowa”

Opublikowano

Relacja ze spotkania autorskiego: Od puszczy do tajgi – „LEŚNICY WYWIEZIENI Z ZACHODNIEJ CZĘŚCI PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ GO ZSRR 10 LUTEGO 1940 r.”

ZAPRASZAMY ………..

Do obejrzenia jest również relacja TV Master z zapalenia zniczy w miejscu upamiętnienia – Ofiar Sybiru, za które dziękujemy ekipie „TV MASTER”

RELACJA TV MASTER

https://www.tvmaster.eu/wiadomosci/2467,ofiarom-sybiru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano

Od puszczy do tajgi: dr Bogusław Kosel -„Leśnicy wywiezieni z zachodniej części Puszczy Białowieskiej do ZSRR  10. II. 1940 r.”

Już 10 lutego, we środę, o godz. 19.30  w  81 rocznicę I wywózki  polskich obywateli zapraszamy na spotkanie autorskie   „ Od puszczy do tajgi: Leśnicy wywiezieni z zachodniej części Puszczy Białowieskiej do ZSRR  10. II. 1940 r.”

Spotkanie odbędzie się w formule on-line na stronie:  http://www.facebook.com/stowarzyszenieglogowskaedukacjakresowa

dr Bogusław Kosel – historyk, kustosz Muzeum w Tykocinie, specjalizujący się w tematyce  dziejów Europy Środkowo-Wschodniej w XX w., a szczególnie polityki represyjnej władz sowieckich i niemieckich na okupowanych terytoriach Polski i państw bałtyckich. Autor wystaw, opracowań edukacyjnych i naukowych  m.in.  Sowiecka polityka okupacyjna i deportacje obywateli polskich z Kresów Wschodnich w latach 1939 – 1941.

Spotkanie prowadzi nasz Kolega z stowarzyszenia Jerzy Pilecki.

Opublikowano

Spotkanie autorskie: zaproszonym na to spotkanie będzie – prof. Sergiusz Leończyk

Tematem spotkania które odbędzie się  2 lutego, we wtorek, o godz. 19.00 na które zapraszamy będzie  „Dobrowolne osadnictwo Polaków na przełomie XIX i XX wieku na Syberii”. 

Prowadzącym to spotkanie w formule on-line będzie kol. Jerzy Pilecki oraz Szymon (wnuk kol. Jerzego)

Sergiusz Leończyk – dr hab., profesor Instytutu Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Przewodniczący komisji naukowej OFPNKA „Kongres Polaków w Rosji”. Założyciel i wieloletni przewodniczący organizacji polonijnej „Polonia” w Republice Chakasji (Południowa Syberia, lata 1993-2012). Założyciel zespołu choreograficznego „Syberyjski Krakowiak” (1997). Redaktor kwartalnika Kongresu Polaków w Rosji „Rodacy” i portalu www.rodacynasyberii.pl  (od 1997 r.). W latach 2008-2012 wiceprzewodniczący Kongresu Polaków w Rosji. Autor ponad 100 artykułów i 4 książek poświęconych diasporze polskiej na Syberii i w Rosji.