Grant

Instytut Książki

 • Program Promocja Czytelnictwa. Fundusz Promocji Kultury.
 • Rok 2020, zadanie „Literacka podróż przez Kresy”, kwota dofinansowania 8000 zł.
 • Rok 2021, zadanie „Kresy zaklęte w książkach”, kwota dofinansowania 7756 zł.
 • Rok 2022, zadanie „Literackie  kresy bez granic”,  kwota dofinansowania 9000 zł.
Grant

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

 • Rok 2022, zadnie „Na nowo w sieci, kompletnie i profesjonalnie”,  kwota dofinansowania  8750 zł.

Grant

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

 • Rok 2021, zadanie „Skąd pochodzą mieszkańcy Dolnego Śląska po 1945 r.”, kwota dofinansowania 5000 zł.

herb głogów
Grant

Urząd Miejski w Głogowie

 • Rok 2018, zadanie „Wykłady kulturalno-historyczne. Śladami historii, kultury, tradycji kresowej, mieszkańców ziemi głogowskiej”, kwota dofinansowania 1000 zł.
 • Rok 2019, zadanie „Imprezy masowe o charakterze sportowo-rekreacyjnym, edukacyjnym i integracyjnym”, kwota dofinansowania 5000 zł.
 • „Wykłady kulturalno-historyczne. Śladami historii, kultury, tradycji kresowej, mieszkańców ziemi głogowskiej”, kwota dofinansowania  4000 zł.
 • „Skąd przybyli głogowianie?”, kwota dofinansowania 2500 zł.
 • Rok 2020, zadanie „Literacka podróż przez Kresy”, kwota dofinansowania 7000 zł.
 • II Turniej im. Wł. Chomickiego w piłce nożnej oraz III Głogowski Bieg Pamięci Orląt Lwowskich im. Antosia Petrykiewicza”, kwota dofinansowania 4500 zł.
 • Rok 2021, zadanie „Kresy zaklęte w książkach”, kwota dofinansowania 7000 zł.
 • „III Turniej Piłki Nożnej im. Wł. Chomickiego i IV Głogowski Bieg Pamięci Orląt Lwowskich im. Antosia Petrykiewicza” kwota dofinansowania  6000 zł.
 • Wydanie publikacji historycznej „Od kraju lat dziecinnych do terra incognita. Odyseja kresowych osadników ziemi głogowskiej w świetle relacji autobiograficznych”, kwota dofinansowania 8000.00 zł.
 • Rok 2022, zadanie „Kresy w literaturze, muzyce, przyrodzie – cykl wydarzeń kulturalnych”  7000.00 zł.
 • „Zwyczaje i tradycje kresowe – wydanie publikacji dla dzieci” kwota dofinansowania  9000.00 zł
 • Rok 2023 zadanie ” Kresy w poezji, muzyce i wspomnieniach” kwota dofinansowania 12 500 zł.
 • Wystawa plenerowa ” Skąd pochodzą mieszkańcy Głogowa po 1945 r. w fotografii” kwota dofinansowania 10 000 zł.
 • „Festiwal kuchni Kresowej” kwota dofinansowania 10 000 zł.
Grant

Instytut Polonika

 • Rok 2023 „Cmentarz w Wikszanach – dokumentacja terenowa polskiego dziedzictwa kulturowego w Rumunii”, kwota dofinansowania 60.000 zł.