Pobierz książkę ze wspomnieniami mieszkańców ziemi głogowskiej.

„Od kraju lat dziecinnych do terra incognito. Odyseja kresowych osadników ziemi głogowskiej w świetle relacji autobiograficznych”, oprac. Jan Walczak, Joanna Pakuza, Poznań-Głogów 2021.


Pobierz – wybór wierszy Jerzy Pilecki ” Mam jedno serce i dwie Ojczyzny ” Głogów 2023