Od początku swojej działalności przeprowadziliśmy łącznie 120 spotkań autorskich, z czego 40 z osobami dorosłymi, 30 lekcji z uczniami oraz 50 spotkań online. W spotkaniach bezpośrednich wzięło udział ok. 5,5 tys osób.

Gośćmi naszych spotkań byli m.in. profesorowie: Stanisław S. Niceja, Grzegorz Motyka, Sergiusz Leończyk, Włodzimierz Osadczy, Patryk Pleskot, Dorota Sula, dr Bogusław Kosel.  Autorzy książek o tematyce kresowej: Stanisław Srokowski, ks. Tadeusz Isakowicz-Zalewski, Katarzyna Węglicka, Joanna Pakuza, Anna Ryś, Aneta Prymaka–Oniszk, Anna Smólka i Agnieszka Rybak, Grzegorz Gauden, Andrzej Koprowski, Andrzej Fiodoruk, Marcin Hałaś, Jan Skłodowski. Gościliśmy również twórców z zagranicy: Betę Kost ze Lwowa, Romualda Mieczkowskiego i Tadeusza Tomaszewskiego z Wilna i Stanisława Poczobuta-Odlanickiego z Grodna.

Powyższe spotkania były realizowane ze środków finansowych Gminy Miejskiej Głogów, dotacji z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego oraz środków własnych. Spotkania odbywały się w Głogowie w Miejskiej Bibliotece Publicznej, Teatrze Miejskim im. Andreasa Gryphiusa, Muzeum Archeologiczno–Historycznym, w szkołach podstawowych i średnich Głogowa. Spotkania przeprowadziliśmy m.in. w Szkołach Podstawowych w Kotli, Gaworzycach, Rudnej, Nielubi, Serbach i Bolesławcu, z czytelnikami dorosłymi w Polkowicach, Lubinie i Gaworzycach.