Każda złotówka się liczy

Numery naszych kont:

Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa

Bank Spółdzielczy w Głogowie: 49 8646 0008 0000 0026 1326 0001

Santander Bank Polska S.A. 1 Oddział w Lubinie 68 1090 2082 0000 0001 4479 9859

67-200 Głogów ul. Budziszyńska 14/1