Stowarzyszenie „Głogowska Edukacja Kresowa”

67-200 Głogów, ul. Budziszyńska 14/1

e-mail: stowarzyszenie.GEK@gmail.com

tel.: + 48 503 951 717

KRS 0000690193, NIP 693 21 81 233, REGON 368021050

Numery kont

Bank Spółdzielczy w Głogowie 49 8646 0008 0000 0026 1326 0001

Santander Bank Polska S.A. 1 Oddział w Lubinie 68 1090 2082 0000 0001 4479 9859