Regularnie prowadzimy zbiórki na rzecz Rodaków mieszkających na Kresach. Mają one postać kiermaszu książek, które można ze sobą zabrać, wrzucając do puszki datki dowolnej wysokości.