Co roku organizujemy Bieg Orląt Lwowskich im. Antosia Petrykiewicza. Ma oczywiści charakter sportowy, jednak staramy się też rozszerzać współzawodnictwo biegowe o konkursy wiedzy na temat Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich II RP.

Naszym stałym partnerem tego wydarzenia jest Szkoła Podstawowa nr 13 w Głogowie im. Orląt Lwowskich.