Stowarzyszenie „Głogowska Edukacja Kresowa” powstało 19 marca 2017 r. Jego głównym założeniem jest popularyzacja historii i dziejów II Rzeczpospolitej, prowadzenie działalności charytatywnej i upamiętnianie rocznic wydarzeń historycznych związanych z pamięcią o II Rzeczpospolitej.