1 listopada myśli kierowaliśmy ku Członkom naszej Kresowej Rodziny, którzy odeszli do Lepszego Świata. Mieszkają znów we Lwowie, Wilnie, Stanisławowie i innych pięknych miejscowościach… Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie, cześć Ich Pamięci.