13 sierpnia 1920 r. rozpoczęła się decydującą bitwa w wojnie polsko-bolszewickiej. Trwała do 25 sierpnia.

???????? Bitwa Warszawska to spektakularne zwycięstwo Wojska Polskiego. Chwała Bohaterom.

Wojna polsko-bolszewicka (1919-1921) miała być w planach Lenina tylko etapem w większym planie rewolucji światowej, tak jak Rosja: W rewolucji rzecz wcale nie idzie o Rosję. Rosja jest tylko stadium w drodze do rewolucji światowej, do światowej władzy.

Plany komunistów pokrzyżowali jednak Polacy z Marszałkiem Piłsudskim na czele, światowej rewolucji zadano cios, po którym nie mogło być już mowy o „marszu” bolszewizmu na zachód Europy.

Nad Wisłą naród polski, zmobilizowany do maksimum uratował stary kontynent. Władze uświadamiały Polaków o zagrożeniu za pomocą wszechobecnych plakatów.

historia.org