Zwracamy się do Państwa z prośbą i apelem o przekazanie 1,5% podatku należnego za 2023 rok na rzecz Stowarzyszenia Głogowska Edukacja Kresowa, które jest organizacją pożytku publicznego – nr KRS 0000690193.

Jest to już czwarty rok zbiórki podatku. Za rok 2022 uzyskaliśmy kwotę 13.973,10 zł. Od chwili powstania Stowarzyszenie pomaga osobom polskiej narodowości i polskiego pochodzenia na Kresach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej oraz prowadzi szeroko pojętą działalność edukacyjną na rzecz mieszkańców ziemi głogowskiej. Zwracamy się do wszystkich osób, którym bliskie są te tematy, o wpłatę 1,5% dla naszego Stowarzyszenia.

Szczegóły dotyczące wpłaty prezentują poniższe zdjęcia.