17 września 1939 r. w Polsce rozpoczęła się okupacja sowiecka, która w niedługim czasie doprowadziła do ludobójstwa w Katyniu i masowych deportacji Polaków na wschód.

Data to symboliczny początek trwałej utraty Kresów Wschodnich i pozbawienia Rzeczypospolitej niepodległości na kilkadziesiąt następnych lat.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Głogowska Edukacja Kresowa wzięli udział w uroczystościach obchodów 84. rocznicy napaści ZSRR na Polskę, składając kwiaty i zapalając znicze wspólnie z przedstawicielami środowisk sybirackich, kombatanckich oraz władzami Głogowa, przedstawicielami Starostwa przy Pomniku Sybiraka na Cmentarzu przy ul. Legnickiej.