Bądźcie z nami. 12 kwietnia, o godz. 14.00, w piątek, przy pomniku na cmentarzu przy ul. Legnickiej Głogowska Edukacja Kresowa upamiętni Ofiary tzw. II deportacja Polaków na Sybir dokonanej przez władze ZSRR.

Objęła ona urzędników państwowych, policjantów, nauczycieli, działaczy politycznych i przedstawicieli ziemiaństwa. Szacuje się, że wywieziono wówczas ok. 61 tys. ludzi.

W okresie II wojny światowej cztery deportacje z lat 1940–1941 nie były celem samym w sobie, lecz miały doprowadzić do zniszczenia śladów polskiej państwowości na zajętych obszarach oraz ich unifikacji ze Związkiem Sowieckim.

Wywózki objęły przede wszystkim polską elitę, która była częścią społeczeństwa najbardziej świadomą swej narodowości i przynależności państwowej. Deportowanych traktowano jako „element kontrrewolucyjny”, destabilizujący sowiecki ład na zajętych terenach. Usunięcie intelektualnej i kulturalnej elity było więc podstawowym warunkiem skutecznej sowietyzacji i pełnej aneksji Kresów.