26 maja, w piątek, delegacja naszego Stowarzyszenia na zaproszenie Prezydenta Miasta Bolesławiec Piotra Romana uczestniczyła w obchodach Dnia Osadnika, składając wiązankę kwiatów pod pomnikiem Pionierów Osadników. Bolesławiec to miasto, w którym zamieszkują ludzie przybyli z różnych stron świata – m.in. z terenów byłej Jugosławii, Kresów Wschodnich, Syberii, Francji, centralnej Polski.

30 maja, w środę, na zaproszenie Wójta Gminy Stoszowice Pawła Gancarza, Skarbnik GEK Jerzy Akielaszek uczestniczył w III Regionalnej Konferencji Historycznej pn. „Kresy Wschodnie – ocalić od zapomnienia”. Konferencja odbyła się w Srebrnej Górze.