Stowarzyszenie „Głogowska Edukacja Kresowa” i #Stacja#Muzeum (d. Muzeum Kolejnictwa) w Warszawie będą współpracować przy realizacji projektu popularyzatorsko-badawczego „Co kryją kolejowe archiwa rodzinne”. Umowa partnerska została podpisana 31 lipca i będzie obowiązywała do końca roku.

Dzięki dofinansowaniu z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego, Stacja Muzeum zamierza kontynuować spotkania promujące cykl literacki ‘Historie kolejowe’ (książki Dominiki Leszczyńskiej: Czyżewscy, Harbin i Kolej Wschodniochińska oraz Kolejarze z Wileńszczyzny). Będą też rejestrowane relacje świadków historii w ramach Archiwum Historii Mówionej. Ponadto jeszcze w tym roku ukaże się drukiem ilustrowana publikacja popularnonaukowa autorstwa Michała Chromińskiego, poświęcona udziałowi kolejarzy w walkach o wolność Kresów Północno-Wschodnich 1919–1920. Jej premiera zaplanowana jest na 2024 r.

W powyższe działania wpisuje się także objazd naukowy #Stacji#Muzeum po Ziemi Głogowskiej, który zostanie zorganizowany we wrześniu w porozumieniu z #GEK.

Przypomnijmy, że to nie pierwsza współpraca ze Stacją Muzeum – w listopadzie 2022 r. gościliśmy w Głogowie wystawę pt. „Portret zbiorowy kolejarza kresowego” oraz książkę Kolejarze z Wileńszczyzny. O szczegółach przyszłych działań będziemy informowali za pośrednictwem naszego Facebooka.

Fot. Sebastian Rakowski i Michał Fludziński