Pamiętamy ???????? Dziś, przy głogowskim pomniku Sybiraków upamiętniliśmy Ofiary tzw. II deportacji Polaków na Sybir, dokonanej przez władze ZSRR. Delegacje Stowarzyszenia Głogowska Edukacja Kresowa, Towarzystwo Ziemi Głogowskiej wraz z przybyłymi reprezentantami radnych miejskich zapaliły znicze i upamiętniły zesłanych na nieludzką ziemię minutą ciszy.

Fot. Zdzisław Lewandowski