Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa zorganizowała Kolejarski Wieczór Kresowy w Teatrze im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie, podczas którego w Dniu Kolejarza obecni byli głogowscy Kolejarze wraz z Rodzinami. Godzinny koncert zagrała dla nich Orkiestra Dęta Huty Miedzi „Głogów”.

Dominika Leszczyńska ze Stacja Muzeum w Warszawie opowiedziała o swojej książce „Kolejarze z Wileńszczyzny”. Rozmowę poprowadził Michał Fludziński.

Dziękujemy pomysłodawcy, członkowi GEK Jerzemu Pileckiemu oraz wszystkim zaangażowanym w ten projekt : Pol-Miedź Trans Grupa KGHM, KGHM to my, Głogów – Gmina Miejska, Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie, PKP S.A. Towarzystwo Ziemi Głogowskiej, Fundacja Na Rzecz Rodziny i Rewitalizacji Polskiej Wsi.