W niedzielę, 24 września, na zaproszenie Prezesa Zygmunta Muszyńskiego z Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Oddział Kożuchów, uczestniczyliśmy w nadaniu sztandaru Oddziałowi. Kazanie wygłosił ks. Tadeusz Isakowicz-Zalewski. W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele organizacji kresowych i sybirackich, a także liczne poczty sztandarowe.

Fot. J. Stelmaszczyk, J. Akielaszek