W dniach od 11 do 14 września br. Stacja Muzeum – w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Głogowska Edukacja oraz Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Węglińcu – realizowała objazd naukowy po Dolnym Śląsku.

Dzięki dofinansowaniu z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego, udzielonemu w ramach projektu popularyzatorsko-badawczego „Co kryją kolejowe archiwa rodzinne?”, muzealnikom udało się zarejestrować trzy relacje w ramach Archiwum Historii Mówionej, pozyskać interesujące fotografie do zbiorów muzealnych, a także udokumentować śląskie zabytki architektury i infrastruktury kolejowej w Głogowie, Pilchowicach, Pilchowicach-Nielestnie i Węglińcu.

13 września na terenie zrewitalizowanego dworca kolejowego w Węglińcu odbyło się spotkanie promujące książkę Dominiki Leszczyńskiej pt. „Kolejarze z Wileńszczyzny”. Podczas wydarzenia po raz pierwszy został zaprezentowany spot reklamujący muzealne Archiwum Historii Mówionej, autorstwa Michała Fludzińskiego.

Partnerem projektu jest Stowarzyszenie „Głogowska Edukacja Kresowa”, który udzielił zespołowi ze Stacji Muzeum pomocy logistycznej przy organizacji przedsięwzięcia.

Fot. Barbara Drygas i Dominika Leszczyńska