W obchodach pięciolecia programu „WOLONTARIAT” realizowanego przez Instytut Polonika w panelach dyskusyjnych wzięli zaproszeni goście. Magdalena Pokrzyńska, Helena Krasowska oraz Andrzej Cichy byli wolontariuszami wspólnie z wolontariuszami z Głogowska Edukacja Kresowa realizowali projekt – „Cmentarz w Wikszanach – dokumentacja terenowa polskiego dziedzictwa kulturowego w Rumunii”

LINK