Prof. dr hab. inż. Marcin Witczak wygłosił 7 października w Zespole Szkół Politechnicznych w Głogowie, z inicjatywy GEK, wykład pt. „Wdrażanie nowoczesnych technologii w ramach Internetu rzeczy”. Wysłuchali go uczniowie, uczestnicy wymiany polsko-ukraińskiej, zaangażowani w ramach mechatronicznego projektu, skupiającego się na projektowaniu inteligentnego domu. Prof. M. Witczak jest członkiem Stowarzyszenia Głogowska Edukacja Kresowa, był Prezesem Zarządu GEK w latach 2017-2020. GEK jest partnerem projektu. BARDZO DZIĘKUJEMY, PANIE PROFESORZE!