11 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 13 im. Orląt Lwowskich odbył się II Turniej Tenisa Stołowego pod patronatem Prezydenta Miasta Rafaela Rokaszewicza.

Organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 13 i Głogowskie Stowarzyszenie Kresowe.

W turnieju uczestniczyło łącznie 63 dziewcząt i chłopców z 7 szkół podstawowych.

Wyniki końcowe w poszczególnych kategoriach:

Dziewczęta klasy I-III

I miejsce – Zuzanna Zaleska SP 10

II miejsce- Lena Kaczorowska SP 10

III miejsce – Anna Szklarczyk SP 9

Chłopcy klasy I-III

I miejsce – Hubert Matras SP 13

II miejsce – Natan Krzymiński SP13

III miejsce – Łukasz Bownik SP 13

Dziewczęta klasy IV – VI

I miejsce – Martyna Leśko SP13

II miejsce – Wiktoria Pietralczyk SP 13

III miejsce – Joanna Pietraszek SP13

Chłopcy klasy IV-VI

I miejsce- Borys Łakomiec SP13

II miejsce – Paweł Zmysłowski SP3

III miejsce – Karol Zajkowski SP7

Dziewczęta klasy VII – VIII

I miejsce – Magdalena Miałkowska SP2

II miejsce – Maria Łakomska SP7

III miejsce- Matylda Stefaniak SP7

Chłopcy klasy VII-VIII

I miejsce – Szymon Pielucha SP13

II miejsce – Szymon Przybyła SP 13

III miejsce – Szymon Nowicki SP7

Po zakończeniu turnieju za miejsca I-III zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.

Pozostali zawodnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa i drobne upominki.

Słowa uznania za wzorowe przygotowanie i przeprowadzenie turnieju kierujemy do Pani mgr Magdaleny Kłósek Dyrektor Szkoły, zaangażowanych przy organizacji turnieju nauczycieli, w szczególności Panu mgr Mariuszowi Badowskiemu.

Za Organizatorów: Kazimierz Borecki

Fot. Zdzisław Lewandowski