Wczorajszego wieczoru Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie było miejscem spotkania z Przemysławem Namsołkiem – pracownikiem Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, pełniącym społeczne funkcje wiceprezesa Stowarzyszenia Rodzina Ponarska, członka Zarządu Głównego i wiceprezesa Oddziału Pomorskiego Towarzystwa Miłośnika Wilna i Ziemi Wileńskiej.

W publikacjach, podczas prelekcji, wystąpień na konferencjach naukowych i popularnonaukowych przybliża on i popularyzuje historię i kulturę Wileńszczyzny. Jest autorem jedynej w Polsce wystawy pt. „Ofiary Zbrodni w Ponarach pod Wilnem 1941-1944”. Jest to pierwsza w Polsce wystawa poświęcona Zbrodni Ponarskiej i jej ofiarom.

Ponary to największe miejsce kaźni Polaków na dawnych Kresach Północno-Wschodnich w okresie II wojny światowej.

Dla uczestników spotkania przygotowano niespodzianki w postaci poczęstunku oraz losowania upominków.