22 listopada 2023 r., w środę, o godz.17:00, w Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie odbędzie się spotkanie z:

PRZEMYSŁAWEM NAMSOŁKIEM pracownikiem Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Pełni on społeczne funkcje Wiceprezesa Stowarzyszenia Rodzina Ponarska, Członka Zarządu Głównego i Wiceprezesa Oddziału Pomorskiego Towarzystwa Miłośnika Wilna i Ziemi Wileńskiej. Rodzina ze strony jego Mamy pochodzi z Wilna.

Zajmuje się popularyzowaniem historii i kultury Wileńszczyzny za pośrednictwem wygłaszanych prelekcji, wystąpień na konferencjach naukowych i popularnonaukowych oraz publikowanych artykułów. Jest autorem jedynej w Polsce wystawy pt. „Ofiary Zbrodni w Ponarach pod Wilnem 1941-1944”. Jest to pierwsza w Polsce wystawa poświęcona Zbrodni Ponarskiej i jej ofiarom. W okresie od lipca 1941 r. do lipca 1944 r. niemieccy okupanci i ich litewscy kolaboranci zamordowali w Ponarach około 100 tysięcy osób. 90% spośród nich, to obywatele II Rzeczypospolitej narodowości żydowskiej, polskiej, romskiej i tatarskiej.

Wśród polskich ofiar znalazła się elita kulturalna i intelektualna Wilna, żołnierze Armii Krajowej oraz patriotycznie nastawiona młodzież z organizacji konspiracyjnej Związek Wolnych Polaków. Ponary to największe miejsce kaźni Polaków na dawnych Kresach Północno-Wschodnich w okresie II wojny światowej. Mimo to Zbrodnia Ponarska została prawie zapomniana. Jest znacznie mniej znana niż ludobójstwo dokonane przez ukraińskich nacjonalistów na ludności polskiej na Wołyniu.