Otrzymaliśmy ze „STACJI MUZEUM” przesyłkę z książkami, napisanymi przez Michała Jerzego Chromińskiego pt. „Żołnierze żelaznych szlaków w walce o Kresy Północno-Wschodnie w latach 1919–1920”. Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa było partnerem przy realizacji tego projektu.

Promocja książki odbędzie się w Głogowie, a o jej terminie powiadomimy. Książka ta, to pierwsza próba opisania narodzin polskiego kolejnictwa wojskowego i cywilnego na Ziemiach Wileńskiej, Grodzieńskiej, Mińskiej, Nowogródzkiej i Poleskiej oraz roli polskiego kolejnictwa w toczącej się wojnie polsko-bolszewickiej. Traktować ją należy jako hołd oddany tysiącom kolejarzy-żołnierzy i żołnierzy-kolejarzy, którzy z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem, narażając się na utratę życia, uczestniczyli w obronie dopiero co odrodzonej Polski na jej północno-wschodnich rubieżach. Stanowi ona kolejną już publikację wydaną przez Stację Muzeum, która przybliża Czytelnikom historię polskiego kolejnictwa na utraconych Kresach Wschodnich.

W imieniu całego zespołu Stacji Muzeum oraz pana Michała Chromińskiego – autora książki pt. Żołnierze żelaznych szlaków w walce o Kresy Północno-Wschodnie w latach 1919–1920, serdecznie zapraszamy na spotkanie autorskie, które odbędzie się 1 lutego o godz. 18.00 w siedzibie Stacji Muzeum w Warszawie przy ul. Towarowej 3.

Stowarzyszenie „Głogowska Edukacja Kresowa” w Głogowie jest partnerem projektu;

Żołnierze żelaznych szlaków… to publikacja o niewątpliwych walorach naukowych. Traktujemy ją jako hołd oddany tysiącom kolejarzy-żołnierzy i żołnierzy-kolejarzy, którzy z ogromnym zaangażowaniem, poświęceniem oraz narażeniem zdrowia i życia, uczestniczyli w obronie dopiero co odrodzonej Polski na jej północno-wschodnich rubieżach. Książka stanowi kolejną już publikację wydaną przez Stację Muzeum, która przybliża Czytelnikom historię polskiego kolejnictwa na utraconych Kresach Wschodnich. Bohaterami prezentowanego wydawnictwa są polscy kolejarze, cywilni i wojskowi – „żołnierze żelaznych szlaków”, którzy w swojej służbie, kierując się wytworzonym etosem pracy i patriotyzmem, walnie przyczynili się do zwycięstwa nad bolszewikami.