???? Wczoraj przedstawiciele GEK dr Jan Walczak oraz Jerzy Akielaszek podpisali umowę między Głogowska Edukacja Kresowa a Instytut Polonika Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą w Warszawie, której partnerem jest Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Uniunea Polonezilor Din România/ Związek Polaków w Rumunii na realizację projektu obejmującego szereg działań związanych z inwentaryzacją najstarszych, zabytkowych polskich grobów ???????? w miejscowości Wikszany na terenie Rumunii ???????? Przyznane GEK środki finansowe na realizację projektu poza wkładem własnym to 60 tys. zł.

Wikszany to wieś w Rumunii na Bukowinie. Społeczność polska, istniejąca tu od połowy XIX wieku, jest coraz mniej liczna a dziedzictwo polskie można określić jako ginące. Celem projektu, który zaplanowany jest na wrzesień i październik 2023, jest inwentaryzacja najstarszych polskich grobów we wsi na współcześnie używanym cmentarzu katolicko-prawosławnym i tzw. starym polskim cmentarzu. W projekcie zaplanowano serię działań związanych z dokumentacją i inwentaryzacją terenową, porządkowaniem przestrzeni, zbieraniem informacji ustnych o dokumentowanych obiektach oraz edukacją i upowszechnieniem wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym w Rumunii na Bukowinie. Działania są ukierunkowane na tworzenie sieci współpracy i pamięć społeczną. Wolontariuszami będą znawcy Bukowiny, studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego i członkowie Stowarzyszenia Głogowska Edukacja Kresowa. Zebrane materiały będą dostępne w bazie Instytutu Polonika, zostaną zaprezentowane podczas spotkań w przestrzeni realnej i wirtualnej, powstanie strona prezentująca efekty projektu i reportaż o nim.

Projekt realizuje Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa w partnerstwie z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego i Związkiem Polaków w Rumunii.