W Szkole Podstawowej nr 13 im. Orląt Lwowskich w Głogowie odbył się V Głogowski Bieg Orląt Lwowskich, połączony z konkursem plastycznym i konkursem wiedzy historycznej dla uczniów z Głogowa. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Rafael Rokaszewicz Prezydent Głogowa Głogów – Gmina Miejska. Organizatorem wydarzenia jest Głogowska Edukacja Kresowa przy istotnym wsparciu Fundacja Pogoń Lwów
Młodzi uczestnicy rywalizacji zaprezentowali bardzo wysoki poziom. Gratulujemy laureatom i wszystkim, którzy brali udział w przedsięwzięciu.
Serdeczne podziękowania za organizację turnieju składamy wraz z Fundacja Pogoń Lwów Dyrektor Magdalenie Kłósek, Beacie Pawłowskiej-Hara i Karinie Nadale.

GłogowskaEdukacjaKresowa #FundacjaPogońLwów #konkurs #edukacja

[Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030]