14 września odbyła się obrona rozprawy doktorskiej naszej wiceprezes Beaty Józków o tytule „Regionalna świadomość historyczna młodzieży szkół średnich w Zagłębiu Miedziowym”. Promotorem pracy była prof. Bogumiła Burda, a promotorem pomocniczym dr Małgorzata Szymczak. Recenzji podjęły się prof. Barbara Techmańska z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prof. Izabela Lewandowska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Pani Doktor serdecznie gratulujemy!