Fotorelacja ze szkolenia teoretyczno-praktycznego przeprowadzonego w Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego przez dr Bartłomieja Gutowskiego i Aleksandrę Dąbkowską pracowników Instytut Polonika. Tematem szkolenia było zapoznanie wolontariuszy z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej inwentaryzacji cmentarza w Wikszanach w Rumunii w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa w partnerstwie z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego i Związkiem Polaków w Rumunii.