Tu zamieszkujemy – w nowym Domu Polskim w Nowym Sołońcu. Nowy Sołoniec leży w gminie Kaczyka i jest zamieszkiwana w większości przez Górali Czadeckich.